Gorski kotar i Likapljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Parg DHMZ

863 07:00 -4.8 pljusak -6.1pljusak 00:00 -4.8pljusak 07:00 W 1.0pljusak 3.0pljusak 01:00 911.8 pljusak 87 - -pljusak -

Žbelac poletište

845 07:37 -1.9 pljusak -3.7pljusak 00:23 -1.9pljusak 07:37 W 0.0pljusak 0.0pljusak 00:03 1006.8 pljusak 83 0.0 -pljusak 0.0

Crni Lug DHMZ

790 07:00 -11.7 pljusak -11.7pljusak 07:00 -11.7pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Tribalj poletište

765 07:38 -1.5 pljusak -3.3pljusak 02:02 -1.5pljusak 07:38 WNW 0.8pljusak 1.2pljusak 03:07 1012.9 pljusak 87 0.0 -pljusak 0.0

Delnice

735 07:39 -3.0 pljusak -6.3pljusak 00:39 -2.7pljusak 06:39 SW 2.7pljusak 6.3pljusak 03:19 1023.9 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 63.7

Delnice DHMZ

681 07:00 -5.4 pljusak -5.4pljusak 07:00 -5.4pljusak 07:00 W 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Velika Lešnica

331 07:39 -6.1 pljusak -6.9pljusak 00:24 -5.9pljusak 06:54 ENE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:04 1015.5 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 0.0

Brod Moravice

570 07:38 -5.4 pljusak -7.7pljusak 00:13 -5.4pljusak 07:38 ENE 0.0pljusak 1.1pljusak 01:14 1008.0 pljusak 22 0.0 0.0pljusak 39.0

Bosiljevo DHMZ

218 07:00 -8.6 pljusak -8.6pljusak 07:00 -8.6pljusak 07:00 W 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Bjelolasica, Zrnići

618 07:40 -9.7 pljusak -14.2pljusak 00:05 -9.7pljusak 07:40 WSW 0.9pljusak 1.8pljusak 01:30 1023.1 pljusak 75 0.0 0.0pljusak 72.6

Ogulin DHMZ

328 07:00 -7.7 pljusak -8.8pljusak 04:00 -7.6pljusak 01:00 NW 0.7pljusak 2.5pljusak 02:00 1018.3 pljusak 88 - -pljusak -

Ogulin

324 07:40 -7.4 pljusak -9.2pljusak 03:00 -7.4pljusak 07:40 W 0.0pljusak 1.3pljusak 02:25 1016.6 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 82.4

Oštarije, pruga

318 07:38 -7.8 pljusak -11.0pljusak 04:18 -7.8pljusak 07:33 N 0.4pljusak 0.9pljusak 03:08 1018.2 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 89.0

Oštarije Ravnice

329 07:38 -7.1 pljusak -10.6pljusak 03:49 -7.1pljusak 07:33 S 0.0pljusak 2.2pljusak 02:29 1018.0 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 76.3

Jezerane

490 07:00 -7.0 pljusak -13.6pljusak 00:00 -7.0pljusak 07:00 SW 0.1pljusak 1.6pljusak 02:00 956.4 pljusak 74 0.0 0.0pljusak 39.1

Brinje, Vranići

460 07:00 -7.4 pljusak -13.0pljusak 00:00 -7.3pljusak 06:40 E 1.0pljusak 1.3pljusak 01:10 959.0 pljusak 71 0.0 0.0pljusak 0.6

Jelvica, Križpolje

550 07:40 -6.7 pljusak -13.5pljusak 00:05 -6.7pljusak 07:30 SE 0.0pljusak 0.9pljusak 01:00 1018.4 pljusak 84 0.0 0.0pljusak 42.4

Stajnica

515 07:40 -7.3 pljusak -12.2pljusak 00:30 -7.3pljusak 07:40 SE 0.0pljusak 0.7pljusak 00:30 1021.5 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 96.0

Gusić Polje

437 07:00 -7.1 pljusak -10.6pljusak 00:20 -6.4pljusak 06:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:00 962.9 pljusak 80 0.0 0.0pljusak 0.0

Plaški DHMZ

218 07:00 -6.3 pljusak -6.3pljusak 07:00 -6.3pljusak 07:00 SE 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 - pljusak 92 - -pljusak -

Slunj DHMZ

254 07:00 -4.9 pljusak -4.9pljusak 07:00 -4.9pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Plitvička jezera DHMZ

580 07:00 -8.4 pljusak -8.4pljusak 00:00 -6.8pljusak 06:00 N 0.0pljusak 1.6pljusak 05:00 - pljusak 90 - -pljusak -

Zavižan DHMZ

1594 07:00 -7.9 pljusak -7.9pljusak 07:00 -1.4pljusak 00:00 W 4.0pljusak 9.0pljusak 00:00 832.0 pljusak 95 - -pljusak -

Otočac, Šumečica

448 07:30 -5.8 pljusak -9.6pljusak 00:00 -5.8pljusak 07:30 ENE 1.3pljusak 2.4pljusak 02:40 961.1 pljusak 76 0.0 0.0pljusak 25.4

Otočac DHMZ

457 07:00 -6.8 pljusak -6.8pljusak 07:00 -6.8pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak 84 - -pljusak -

Otočac

467 07:38 -6.3 pljusak -8.9pljusak 00:03 -6.3pljusak 07:18 NW 1.3pljusak 2.2pljusak 02:08 1023.7 pljusak 86 0.0 0.0pljusak 67.1

Ličko Lešće DHMZ

457 07:00 -5.6 pljusak -5.6pljusak 07:00 -5.6pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak 90 - -pljusak -

Lipovo polje

499 07:00 -5.1 pljusak -7.5pljusak 00:00 -4.8pljusak 06:20 N 0.3pljusak 0.9pljusak 01:30 954.5 pljusak 79 0.0 0.0pljusak 0.0

Lički Osik

577 07:40 -6.4 pljusak -9.6pljusak 00:15 -6.4pljusak 07:35 N 0.0pljusak 0.9pljusak 00:05 1024.7 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 84.1

Gospić

568 07:41 -6.6 pljusak -10.6pljusak 00:16 -6.6pljusak 07:26 WSW 0.0pljusak 1.0pljusak 02:46 965.5 pljusak 88 0.0 0.0pljusak 168.2

Gospić DHMZ

564 07:00 -7.0 pljusak -10.3pljusak 00:00 -7.0pljusak 07:00 N 0.3pljusak 0.8pljusak 05:00 1018.3 pljusak 86 - -pljusak -

Ličko Cerje

573 07:35 -5.9 pljusak -11.3pljusak 00:35 -5.9pljusak 07:35 SE 0.9pljusak 2.5pljusak 05:05 1014.2 pljusak 69 0.0 0.0pljusak 183.9

Sveti Rok, Opsenica

571 07:35 -5.6 pljusak -10.0pljusak 00:25 -5.6pljusak 07:25 SSW 0.9pljusak 2.1pljusak 02:45 1014.9 pljusak 75 0.0 0.0pljusak 182.5

Štikada

556 07:35 -4.7 pljusak -8.1pljusak 00:35 -4.4pljusak 07:15 S 1.7pljusak 3.5pljusak 00:55 1014.9 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 197.2

Gračac DHMZ

565 07:00 -5.6 pljusak -5.6pljusak 07:00 -5.6pljusak 07:00 N 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 - pljusak 86 - -pljusak -

Gračac

560 07:38 -5.8 pljusak -9.3pljusak 00:13 -5.8pljusak 07:28 N 0.4pljusak 1.8pljusak 03:28 1024.4 pljusak 83 0.0 0.0pljusak 141.9

Gračac, Otuča

556 07:35 -5.3 pljusak -8.8pljusak 00:15 -5.3pljusak 07:25 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1014.8 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 67.4
Hrvatska - sjeverozapad i istokpljusakpljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Čakovec, Eltel **

163 07:35 -2.9 pljusak -3.1pljusak 03:25 -2.5pljusak 00:05 ESE 0.0pljusak 2.9pljusak 02:40 - pljusak 87 0.0 0.0pljusak 0.0

Varaždin, SIPS

165 07:35 -3.2 pljusak -3.2pljusak 07:35 -2.9pljusak 06:35 WNW 0.9pljusak 2.7pljusak 07:00 1016.8 pljusak 88 0.0 0.0pljusak 16.6

Varaždin, Rudarska

173 07:35 -3.1 pljusak -3.1pljusak 03:05 -2.2pljusak 00:05 ESE 0.5pljusak 3.1pljusak 04:35 1019.0 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 14.0

Varaždin

170 07:33 -3.4 pljusak -3.4pljusak 07:08 -2.6pljusak 00:03 ESE 1.3pljusak 3.6pljusak 00:43 1018.1 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 13.6

Varaždin jug

170 07:39 -3.9 pljusak -4.1pljusak 05:59 -2.5pljusak 00:04 ENE 0.0pljusak 0.8pljusak 02:23 1016.0 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 15.3

Varaždin DHMZ

167 07:00 -3.0 pljusak -3.0pljusak 03:00 -2.0pljusak 00:00 NE 2.4pljusak 2.4pljusak 05:00 1017.7 pljusak 87 - -pljusak -

Trnovec Bartolovečki

164 07:35 -3.1 pljusak -3.2pljusak 02:10 -2.6pljusak 00:14 SE 3.6pljusak 4.0pljusak 06:59 1017.8 pljusak 80 0.0 0.0pljusak 22.8

Sudovčina

160 07:36 -4.6 pljusak -4.6pljusak 06:46 -4.0pljusak 00:06 E 0.5pljusak 2.0pljusak 00:12 1013.6 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 17.0

Mađarevo

240 07:37 -3.7 pljusak -3.8pljusak 02:12 -3.1pljusak 00:02 N 0.6pljusak 2.5pljusak 00:42 1023.0 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 15.1

Torčec

128 07:37 -3.8 pljusak -3.8pljusak 07:37 -3.3pljusak 00:02 ESE 0.3pljusak 3.1pljusak 01:37 1002.1 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 22.9

Koprivnica, Varaždinska

150 07:33 -3.2 pljusak -3.3pljusak 04:03 -2.9pljusak 00:03 SE 1.3pljusak 5.4pljusak 06:03 1018.4 pljusak 88 0.0 0.0pljusak 13.5

Koprivnica DHMZ

141 07:00 -3.2 pljusak -3.2pljusak 07:00 -3.2pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Koprivnica, Poligon

139 07:37 -3.3 pljusak -3.3pljusak 03:17 -3.0pljusak 00:02 SE 0.8pljusak 2.5pljusak 03:42 1014.9 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 19.1

Koprivnica, Ivanščak

139 07:35 -3.5 pljusak -3.6pljusak 06:05 -3.2pljusak 00:05 ESE 1.3pljusak 2.2pljusak 06:40 1016.7 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 19.1

Koprivnica, Herešin

128 07:36 -2.9 pljusak -2.9pljusak 06:16 -2.6pljusak 00:06 E 0.4pljusak 3.1pljusak 04:01 1016.5 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 19.3

Kalinovac

121 07:37 -3.3 pljusak -3.3pljusak 05:12 -2.9pljusak 00:02 ESE 0.0pljusak 1.1pljusak 04:37 1017.9 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 21.0

Bednja DHMZ

240 07:00 -8.3 pljusak -8.3pljusak 07:00 -8.0pljusak 06:00 W 1.0pljusak 1.0pljusak 06:00 - pljusak - - -pljusak -

Desinić

218 07:37 -4.9 pljusak -7.9pljusak 02:57 -4.9pljusak 07:37 SSE 0.0pljusak 0.3pljusak 05:27 1005.1 pljusak 99 0.0 0.0pljusak 38.4

Kalnik, Vranilac

614 07:37 -5.9 pljusak -6.2pljusak 05:42 -5.3pljusak 00:07 NE 0.0pljusak 1.2pljusak 01:01 1011.2 pljusak 94 0.0 -pljusak 0.0

Kalnik, Borje

435 07:38 -5.0 pljusak -5.1pljusak 05:28 -4.3pljusak 00:03 ESE 0.2pljusak 1.2pljusak 00:58 1013.2 pljusak 96 0.0 -pljusak 0.0

Lepoglava

264 07:35 -4.9 pljusak -7.2pljusak 03:50 -4.9pljusak 00:25 N 0.0pljusak 0.2pljusak 05:45 1009.3 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 21.9

Pregrada

185 07:36 -4.9 pljusak -6.9pljusak 03:11 -4.9pljusak 07:26 ESE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:06 1016.7 pljusak 94 0.0 0.0pljusak 19.0

Krapina DHMZ

202 07:00 -5.7 pljusak -6.2pljusak 03:00 -5.0pljusak 00:00 SW 0.2pljusak 1.8pljusak 03:00 1018.8 pljusak 97 - -pljusak -

Bobovje

185 07:33 -5.7 pljusak -6.6pljusak 05:13 -5.0pljusak 01:43 N 0.0pljusak 3.1pljusak 06:58 1017.0 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 19.0

Karane

140 07:33 -2.9 pljusak -3.2pljusak 03:03 -2.6pljusak 00:03 ENE 1.3pljusak 2.2pljusak 06:38 1018.2 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 13.2

Križevci DHMZ

155 07:00 -2.9 pljusak -3.1pljusak 03:00 -2.2pljusak 00:00 NE 1.0pljusak 1.3pljusak 06:00 1018.4 pljusak 89 - -pljusak -

Križevci

151 07:35 -2.9 pljusak -3.3pljusak 02:30 -2.5pljusak 00:00 N 0.0pljusak 0.6pljusak 00:00 1018.5 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 11.0

Bjelovar

125 07:33 -3.0 pljusak -3.1pljusak 06:48 -1.8pljusak 00:03 E 1.8pljusak 3.6pljusak 01:58 1018.7 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 13.5

Bjelovar DHMZ

141 07:00 -2.9 pljusak -2.9pljusak 07:00 -1.8pljusak 00:00 E 1.0pljusak 2.1pljusak 02:00 1018.1 pljusak 91 - -pljusak -

Viča Sela

155 07:35 -4.7 pljusak -4.9pljusak 05:15 -4.1pljusak 00:25 N 1.0pljusak 1.7pljusak 03:30 1016.1 pljusak 76 0.0 0.0pljusak 17.1

Gubaševo

146 07:33 -5.3 pljusak -5.9pljusak 06:53 -4.7pljusak 03:13 NNW 1.5pljusak 2.0pljusak 05:13 1017.9 pljusak 97 0.0 0.0pljusak 23.8

Brestovec Orehovički

174 07:34 -4.0 pljusak -6.4pljusak 00:19 -3.9pljusak 06:44 NW 0.4pljusak 1.3pljusak 03:49 1020.2 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 20.8

Gornja Stubica

201 07:29 -4.4 pljusak -6.4pljusak 04:48 -4.4pljusak 07:29 E 0.0pljusak 5.8pljusak 01:29 1018.7 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 0.0

Sveti Matej

322 07:40 -6.3 pljusak -7.8pljusak 05:10 -6.0pljusak 00:05 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1016.0 pljusak 79 0.0 0.0pljusak 0.0

Donji Laduč

206 07:38 -5.5 pljusak -6.7pljusak 05:13 -4.4pljusak 00:03 SW 0.0pljusak 0.8pljusak 05:58 1019.0 pljusak 97 0.0 0.0pljusak 40.8

Brdovec

137 07:38 -5.0 pljusak -6.2pljusak 04:08 -3.9pljusak 01:03 NE 0.0pljusak 0.3pljusak 05:38 1000.0 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 35.1

Oborovo Bistransko

164 07:35 -5.4 pljusak -6.3pljusak 05:45 -3.1pljusak 00:05 SE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1019.0 pljusak 78 0.0 0.0pljusak 23.8

Jakovlje

164 07:38 -5.3 pljusak -7.4pljusak 03:18 -5.0pljusak 06:28 NNW 0.0pljusak 0.8pljusak 05:28 1018.0 pljusak 97 0.0 0.0pljusak 28.7

Sljeme

1026 07:40 -6.3 pljusak -6.9pljusak 06:20 -5.8pljusak 01:20 W -pljusak -pljusak 00:05 891.9 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 0.0

Puntijarka DHMZ

994 07:00 -7.6 pljusak -8.5pljusak 05:00 -6.8pljusak 02:00 NW 2.4pljusak 4.0pljusak 01:00 897.0 pljusak 98 - -pljusak -

Čučerje, Vučja jama

492 07:40 -6.6 pljusak -7.6pljusak 05:45 -4.2pljusak 01:15 SE 0.0pljusak 1.3pljusak 02:05 1015.1 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 20.4

Planina Donja

298 07:38 -5.9 pljusak -6.7pljusak 05:28 -5.3pljusak 03:48 SE 0.3pljusak 0.8pljusak 03:28 1014.0 pljusak 98 0.0 0.0pljusak 17.6

Kašina, Liševo

276 07:40 -4.3 pljusak -4.6pljusak 02:25 -4.1pljusak 00:05 NNE 0.0pljusak 1.3pljusak 06:15 1015.0 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 19.7

Kašina, Frljur

200 07:38 -4.6 pljusak -5.1pljusak 07:03 -4.0pljusak 03:23 NNW 0.0pljusak 1.9pljusak 05:23 1017.0 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 12.8

Žerjavinec

138 07:34 -3.7 pljusak -4.1pljusak 00:03 -3.6pljusak 00:43 E 1.8pljusak 2.7pljusak 02:43 1018.6 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 18.7

Sesvete, Kraljevečki Novaki

130 07:38 -4.1 pljusak -4.3pljusak 00:19 -3.7pljusak 03:48 NE 0.8pljusak 1.9pljusak 05:04 1014.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 19.0

Dugo Selo

109 07:38 -3.7 pljusak -5.5pljusak 04:08 -3.7pljusak 07:34 WSW 0.0pljusak 1.1pljusak 04:58 1013.0 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 18.9

Graberanec

173 07:38 -3.8 pljusak -5.3pljusak 03:14 -3.8pljusak 07:38 NW 0.0pljusak 1.9pljusak 02:03 - pljusak 99 0.0 0.0pljusak 21.9

Vrbovec

125 07:30 -2.9 pljusak -4.4pljusak 03:45 -2.9pljusak 00:25 N 0.1pljusak 0.4pljusak 01:20 1014.2 pljusak 81 0.0 0.0pljusak 24.6

Vrbovec, Centar **

142 07:35 -2.9 pljusak -4.7pljusak 03:35 -2.9pljusak 07:35 N 0.0pljusak 0.5pljusak 00:29 1010.9 pljusak 94 0.0 0.0pljusak 0.0

Samobor, Sv. Helena

200 07:33 -5.8 pljusak -6.4pljusak 04:43 -4.6pljusak 00:38 WNW 1.3pljusak 2.2pljusak 07:08 1017.6 pljusak 94 0.0 0.0pljusak 27.7

Samobor DHMZ

142 07:00 -5.7 pljusak -6.5pljusak 06:00 -5.7pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 06:00 - pljusak 66 - -pljusak -

Samobor

205 07:35 -5.5 pljusak -6.5pljusak 04:25 -4.6pljusak 00:05 NNW 0.0pljusak 0.9pljusak 04:25 1018.2 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 39.8

Jagnjić Dol

210 07:38 -5.7 pljusak -7.7pljusak 04:18 -4.9pljusak 00:03 NW 0.5pljusak 1.0pljusak 05:43 1018.4 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 35.8

Orešje

128 07:35 -4.6 pljusak -5.6pljusak 03:35 -2.9pljusak 00:05 W 0.0pljusak 2.6pljusak 06:45 1017.5 pljusak 80 0.0 0.0pljusak 25.6

Zagreb, Podsused

196 07:38 -5.8 pljusak -6.2pljusak 06:43 -3.3pljusak 00:08 NE 0.0pljusak 2.5pljusak 00:33 1012.0 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 30.2

Zagreb, Zelena magistrala

324 07:39 -6.6 pljusak -7.3pljusak 06:44 -3.7pljusak 00:13 WSW 0.0pljusak 1.1pljusak 00:49 1014.0 pljusak 97 0.0 0.0pljusak 23.3

Zagreb, Vrapče Centar

127 07:34 -4.7 pljusak -5.1pljusak 03:34 -3.5pljusak 00:44 N 0.0pljusak 1.0pljusak 00:39 1016.0 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 28.5

Zagreb, Mlinovi

242 07:39 -5.7 pljusak -6.2pljusak 06:04 -3.5pljusak 00:39 SSE 0.0pljusak 0.5pljusak 00:29 1016.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 18.4

Zagreb, Martinovka

122 07:35 -3.2 pljusak -3.5pljusak 03:25 -1.9pljusak 00:05 NNE 1.3pljusak 2.7pljusak 06:35 1015.9 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 21.9

Zagreb, Grič DHMZ

157 07:00 -3.9 pljusak -4.0pljusak 04:00 -2.4pljusak 00:00 NE 0.8pljusak 2.1pljusak 04:00 1018.0 pljusak 93 - -pljusak -

Zagreb, Maksimir DHMZ

123 07:00 -3.9 pljusak -5.4pljusak 00:00 -3.8pljusak 05:00 N 0.7pljusak 1.6pljusak 06:00 1017.8 pljusak 94 - -pljusak -

Zagreb, Ferenščica

111 07:35 -3.6 pljusak -4.9pljusak 00:05 -3.6pljusak 05:55 SE 0.0pljusak 0.5pljusak 01:40 1018.1 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 22.2

Zagreb, Vukomerec

112 07:38 -3.4 pljusak -4.4pljusak 00:03 -3.4pljusak 07:38 N 0.8pljusak 1.4pljusak 01:33 1016.0 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 20.8

Zagreb, G. Dubrava

153 07:30 -4.3 pljusak -4.8pljusak 00:15 -4.2pljusak 06:00 NNE 0.0pljusak 0.8pljusak 03:15 1017.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 20.2

Zagreb, Retkovec

119 07:30 -3.1 pljusak -4.4pljusak 00:10 -3.1pljusak 07:10 NNE 0.8pljusak 1.4pljusak 00:55 1016.5 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 15.0

Zagreb, Dubec

129 07:35 -3.3 pljusak -5.9pljusak 00:04 -3.3pljusak 07:35 SSW 0.0pljusak 0.0pljusak 00:04 1017.8 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 19.2

Ivanja Reka

106 07:35 -4.4 pljusak -5.0pljusak 00:05 -4.3pljusak 01:35 ENE 0.8pljusak 1.6pljusak 05:25 1018.2 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 17.2

Zagreb, Zapruđe

132 07:35 -4.0 pljusak -4.4pljusak 03:10 -3.9pljusak 00:05 NE 1.8pljusak 3.6pljusak 06:25 1018.7 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 18.0

Strmec Odranski

125 07:38 -4.7 pljusak -6.9pljusak 02:58 -4.2pljusak 07:03 NW 0.8pljusak 1.9pljusak 06:18 1019.0 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 28.3

Veliko Polje

111 07:34 -3.9 pljusak -4.9pljusak 00:13 -3.9pljusak 07:29 N 0.0pljusak 1.5pljusak 04:38 1016.9 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 20.8

Pleso, aerodrom

108 07:30 -4.0 pljusak -5.0pljusak 02:00 -4.0pljusak 06:30 N 0.0pljusak 1.3pljusak 03:30 1017.0 pljusak 93 - -pljusak -

Peršinovec

148 07:36 -5.2 pljusak -7.8pljusak 05:01 -3.7pljusak 00:06 NNE 0.5pljusak 0.5pljusak 07:36 1019.2 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 0.2

Japetić

800 07:37 -5.8 pljusak -6.1pljusak 00:07 -4.7pljusak 05:47 WNW 0.2pljusak 0.6pljusak 01:47 964.5 pljusak 90 0.0 -pljusak 0.0

Plešivica

779 07:37 -5.0 pljusak -5.2pljusak 07:27 -3.9pljusak 01:12 N 0.7pljusak 1.4pljusak 00:27 1016.6 pljusak 87 0.0 -pljusak 0.0

Jastrebarsko

156 07:33 -5.8 pljusak -7.1pljusak 04:33 -5.4pljusak 00:16 NE 0.5pljusak 3.6pljusak 06:54 1017.6 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 41.7

Ozalj **

148 07:38 -6.7 pljusak -8.5pljusak 04:18 -6.6pljusak 00:38 ENE 0.0pljusak 0.6pljusak 00:28 1025.0 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 38.3

Karlovac DHMZ

110 07:00 -7.7 pljusak -8.5pljusak 04:00 -6.5pljusak 02:00 N 0.3pljusak 0.8pljusak 01:00 1017.8 pljusak 90 - -pljusak -

Karlovac, OŠ Banija

115 07:35 -6.0 pljusak -6.3pljusak 05:35 -4.4pljusak 01:30 WNW 0.0pljusak 0.9pljusak 00:15 1017.7 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 30.8

Karlovac, OŠ D. Jarnević

115 07:35 -6.3 pljusak -6.9pljusak 04:50 -5.4pljusak 00:35 SSE 0.0pljusak 0.5pljusak 00:05 1017.5 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 47.8

Karlovac, Mala Švarča

123 07:36 -7.2 pljusak -8.8pljusak 04:25 -6.4pljusak 01:55 E 0.0pljusak 0.5pljusak 07:31 1019.9 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 42.2

Karlovac, Mala Švarča 2

131 07:33 -7.1 pljusak -7.8pljusak 05:38 -5.7pljusak 02:13 E 0.4pljusak 1.8pljusak 02:08 1018.7 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 38.9

Slavsko Polje

206 07:38 -6.5 pljusak -8.1pljusak 05:43 -5.5pljusak 02:33 WNW 0.0pljusak 1.9pljusak 01:44 1006.0 pljusak 97 0.0 0.0pljusak 60.2

Glina

122 07:33 -8.4 pljusak -9.2pljusak 06:53 -7.7pljusak 00:03 ENE 0.9pljusak 1.3pljusak 00:48 1018.5 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 25.4

Lekenik DHMZ

103 07:00 -6.2 pljusak -6.2pljusak 07:00 -6.2pljusak 07:00 W 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 - pljusak 92 - -pljusak -

Petrovec

113 07:35 -6.5 pljusak -7.4pljusak 05:30 -4.6pljusak 00:15 S 0.0pljusak 1.0pljusak 03:25 1017.2 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 35.3

Sisak DHMZ

98 07:00 -5.9 pljusak -6.4pljusak 06:00 -4.3pljusak 01:00 E 0.4pljusak 2.1pljusak 02:00 1017.9 pljusak 99 - -pljusak -

Sisak, Zeleni brijeg

95 07:33 -4.2 pljusak -5.2pljusak 05:08 -3.9pljusak 07:28 SW 1.3pljusak 3.1pljusak 01:33 1018.1 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 22.1

Breška Greda

99 07:37 -4.1 pljusak -6.2pljusak 04:27 -3.7pljusak 02:27 NNE 0.0pljusak 0.6pljusak 01:57 1021.1 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 16.6

Ivanić-Grad

104 07:37 -3.9 pljusak -5.0pljusak 04:02 -3.9pljusak 01:52 ENE 0.8pljusak 0.8pljusak 07:37 1017.1 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 23.4

Graberje Ivaničko

113 07:33 -3.7 pljusak -4.5pljusak 04:13 -3.3pljusak 00:48 NNE 1.8pljusak 1.8pljusak 00:28 1018.1 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 15.3

Križ

139 07:38 -4.1 pljusak -4.3pljusak 03:48 -3.4pljusak 00:22 N 0.0pljusak 1.4pljusak 00:32 1017.0 pljusak 94 0.0 0.0pljusak 14.9

Velika Ludina

105 07:38 -3.9 pljusak -4.1pljusak 05:14 -2.8pljusak 02:28 NNW 0.0pljusak 1.9pljusak 01:38 1013.0 pljusak 94 0.0 0.0pljusak 22.5

Gornja Gračenica

164 07:35 -4.3 pljusak -4.4pljusak 07:30 -3.2pljusak 00:05 E 0.0pljusak 2.2pljusak 01:40 1016.4 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 23.4

Kutina DHMZ

130 07:00 -3.6 pljusak -3.6pljusak 07:00 -3.6pljusak 07:00 NE 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Međurić

122 07:33 -3.9 pljusak -3.9pljusak 05:13 -2.8pljusak 00:03 N 1.3pljusak 3.1pljusak 03:33 1016.9 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 11.3

Hrvatska Kostajnica DHMZ

140 07:00 -6.6 pljusak -6.6pljusak 07:00 -6.6pljusak 07:00 SW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Unčani

115 07:33 -6.5 pljusak -8.0pljusak 05:43 -5.8pljusak 00:13 SW 0.0pljusak 0.5pljusak 00:23 1015.8 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 32.0

Bilogora DHMZ

270 07:00 -4.7 pljusak -4.7pljusak 06:00 -3.5pljusak 00:00 E 2.6pljusak 4.4pljusak 06:00 1018.4 pljusak 93 - -pljusak -

Sveti Đurađ, Zv. Apollo

137 07:34 -4.1 pljusak -4.1pljusak 06:24 -3.4pljusak 00:04 SSE 0.0pljusak 1.1pljusak 05:44 1017.5 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 0.0

Virovitica, Bikana

118 07:32 -4.7 pljusak -4.7pljusak 07:12 -3.6pljusak 00:02 N 0.0pljusak 2.7pljusak 03:37 1018.6 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 16.7

Gornji Daruvar

143 07:34 -3.4 pljusak -3.6pljusak 06:19 -2.4pljusak 00:04 NNW 0.9pljusak 1.8pljusak 02:59 1018.3 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 18.4

Daruvar, Tehnička škola

192 07:38 -3.2 pljusak -3.3pljusak 05:48 -1.5pljusak 03:49 SE 0.0pljusak 0.8pljusak 03:44 1014.0 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 8.4

Daruvar DHMZ

161 07:00 -3.6 pljusak -3.6pljusak 07:00 -2.2pljusak 00:00 NE 0.4pljusak 1.5pljusak 02:00 1018.0 pljusak 83 - -pljusak -

Pakrac

190 07:33 -3.4 pljusak -3.6pljusak 06:28 -2.5pljusak 00:03 SSE 0.0pljusak 1.0pljusak 04:28 1014.5 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 15.5

Gornji Bogićevci

137 07:35 -3.2 pljusak -3.6pljusak 02:20 -3.1pljusak 00:05 E 2.0pljusak 2.8pljusak 04:25 1020.2 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 16.4

Gorice DHMZ

135 07:00 -3.3 pljusak -3.5pljusak 05:00 -3.2pljusak 01:00 NE 2.7pljusak 2.7pljusak 07:00 1016.9 pljusak 89 - -pljusak -

Mašić

130 07:35 -2.9 pljusak -3.6pljusak 02:00 -2.8pljusak 04:05 NNW 2.0pljusak 2.6pljusak 03:55 1027.3 pljusak 86 0.0 0.0pljusak 25.4

Nova Gradiška

131 07:33 -2.9 pljusak -2.9pljusak 06:28 -2.5pljusak 00:00 NE 0.5pljusak 1.0pljusak 06:23 1024.4 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 23.1

Nova Gradiška jug

114 07:34 -3.1 pljusak -3.3pljusak 02:04 -2.8pljusak 00:04 ENE 1.3pljusak 3.1pljusak 05:39 1017.6 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 22.4

Slatina

126 07:33 -3.9 pljusak -4.3pljusak 07:08 -3.4pljusak 00:03 N 0.9pljusak 2.7pljusak 00:03 1018.3 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 15.9

Medinci DHMZ

127 07:00 -4.2 pljusak -4.2pljusak 07:00 -4.2pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Novo Zvečevo

450 07:38 -5.4 pljusak -5.8pljusak 03:08 -5.2pljusak 05:08 WNW 0.0pljusak 0.3pljusak 00:48 1016.0 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 12.5

Papuk

945 07:41 -7.0 pljusak -8.0pljusak 06:01 -3.8pljusak 03:26 SSE 1.3pljusak 2.7pljusak 00:21 1021.3 pljusak 79 0.0 0.0pljusak 11.6

Kutjevo DHMZ

270 07:00 -4.5 pljusak -4.5pljusak 06:00 -3.7pljusak 00:00 NE 0.4pljusak 1.2pljusak 06:00 - pljusak 98 - -pljusak -

Požega, Tekija

173 07:35 -3.6 pljusak -3.7pljusak 07:25 -2.6pljusak 00:05 ENE 0.5pljusak 0.9pljusak 00:40 1020.9 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 16.8

Požega, S. Radića **

147 07:40 -0.4 pljusak -0.4pljusak 05:50 0.1pljusak 00:40 NNW 19.2pljusak 19.2pljusak 04:35 1016.2 pljusak 79 0.0 0.0pljusak 19.6

Požega

166 07:34 -3.8 pljusak -3.8pljusak 06:24 -2.8pljusak 00:04 E 0.9pljusak 1.3pljusak 00:09 1018.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 23.2

Jakšić

178 07:36 -4.4 pljusak -4.4pljusak 06:30 -3.1pljusak 00:06 E 0.0pljusak 2.0pljusak 06:12 1015.5 pljusak 67 0.0 0.0pljusak 11.8

Brodsko Vinogorje

120 07:35 -3.6 pljusak -3.7pljusak 06:55 -2.1pljusak 00:00 E 1.1pljusak 2.2pljusak 00:10 1019.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 12.1

Podvinje

104 07:33 -3.7 pljusak -3.7pljusak 05:23 -3.1pljusak 00:08 N 0.0pljusak 1.8pljusak 00:03 1018.4 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 9.4

Slavonski Brod DHMZ

88 07:00 -3.2 pljusak -3.2pljusak 03:00 -2.9pljusak 00:00 NE 2.1pljusak 2.1pljusak 07:00 1017.4 pljusak 97 - -pljusak -

Donji Miholjac

95 07:33 -3.8 pljusak -3.8pljusak 06:13 -2.8pljusak 01:18 N 0.0pljusak 3.1pljusak 00:03 1017.5 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 15.3

Našice sjever

136 07:34 -3.8 pljusak -3.9pljusak 07:14 -3.3pljusak 00:04 SSW 0.9pljusak 3.6pljusak 00:09 1018.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 17.1

Našice

137 07:30 -4.1 pljusak -4.2pljusak 06:45 -3.6pljusak 00:00 W 0.0pljusak 3.1pljusak 00:15 1018.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 17.0

Torjanci

86 07:35 -3.2 pljusak -3.3pljusak 07:10 -2.7pljusak 01:05 NW 0.0pljusak 1.5pljusak 00:05 1017.0 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 17.8

Belišće

92 07:38 -3.3 pljusak -3.3pljusak 04:23 -2.8pljusak 00:03 SSE 0.3pljusak 0.8pljusak 00:23 1003.0 pljusak 94 0.0 0.0pljusak 20.6

Beli Manastir DHMZ

95 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 07:00 -4.0pljusak 07:00 SW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Beli Manastir

95 07:33 -4.1 pljusak -4.2pljusak 06:33 -3.3pljusak 00:03 W 1.8pljusak 6.3pljusak 00:23 1017.5 pljusak 94 0.0 0.0pljusak 7.7

Grabovac DHMZ

91 07:00 -3.9 pljusak -3.9pljusak 07:00 -3.9pljusak 07:00 SW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Osijek, Retfala

89 07:35 -3.3 pljusak -3.3pljusak 06:00 -2.6pljusak 00:05 WNW 0.8pljusak 4.0pljusak 01:15 1017.9 pljusak 90 0.1 1.0pljusak 25.1

Čepin DHMZ

89 07:00 -3.6 pljusak -3.6pljusak 07:00 -2.8pljusak 00:00 W 1.8pljusak 4.5pljusak 01:00 1017.3 pljusak 99 - -pljusak -

Bilje

88 07:35 -3.4 pljusak -3.5pljusak 06:45 -2.8pljusak 00:05 SW 0.0pljusak 3.8pljusak 00:25 1017.2 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 21.7

Nova Tenja

88 07:35 -3.3 pljusak -3.3pljusak 07:20 -2.5pljusak 00:00 W 0.3pljusak 2.5pljusak 00:30 1018.0 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 14.7

Tenja, Panjevi

87 07:36 -3.6 pljusak -3.7pljusak 06:06 -3.0pljusak 00:03 NNW 0.0pljusak 2.0pljusak 01:39 1020.2 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 20.8

Klisa, aerodrom

83 07:30 -4.0 pljusak -4.0pljusak 04:30 -3.0pljusak 00:00 W 2.2pljusak 6.3pljusak 01:00 1017.0 pljusak 100 - -pljusak -

Kneževi Vinogradi, Škola

88 07:35 -4.0 pljusak -4.0pljusak 06:25 -3.2pljusak 00:05 SE 0.9pljusak 3.6pljusak 00:10 1019.4 pljusak 78 0.0 0.0pljusak 14.2

Zlatna Greda

81 07:38 -2.9 pljusak -3.0pljusak 07:03 -2.3pljusak 00:08 W 0.0pljusak 1.9pljusak 01:08 1000.0 pljusak 99 0.0 0.0pljusak 15.5

Đakovo

108 07:35 -3.5 pljusak -3.6pljusak 07:20 -2.6pljusak 00:05 N 0.0pljusak 0.6pljusak 00:45 1016.9 pljusak 85 0.0 0.0pljusak 19.6

Đakovo DHMZ

98 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 07:00 -4.0pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Đakovo jug

97 07:36 -3.3 pljusak -3.3pljusak 06:36 -2.3pljusak 00:06 NW 0.9pljusak 4.0pljusak 00:26 1017.7 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 15.2

Vinkovci sjever

87 07:33 -3.9 pljusak -3.9pljusak 07:23 -2.6pljusak 00:03 WSW 1.3pljusak 6.7pljusak 01:28 1017.8 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 10.8

Vinkovački Banovci

80 07:35 -3.9 pljusak -3.9pljusak 07:35 -2.6pljusak 00:30 N 0.0pljusak 1.5pljusak 01:00 1018.5 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 12.4

Gradište DHMZ

91 07:00 -3.6 pljusak -3.6pljusak 06:00 3.4pljusak 05:00 SW 1.4pljusak 4.0pljusak 01:00 1018.0 pljusak 99 - -pljusak -

Županja

83 07:33 -3.4 pljusak -3.4pljusak 06:58 -2.1pljusak 00:03 WSW 0.9pljusak 4.5pljusak 00:53 1018.1 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 14.1
Sjeverni Jadranpljusakpljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Katoro

24 07:33 3.3 pljusak 2.6pljusak 03:48 3.3pljusak 05:13 NE 2.7pljusak 3.6pljusak 01:18 1016.2 pljusak 64 0.0 0.0pljusak 39.9

Umag, Nazorova

10 07:35 2.4 pljusak 1.0pljusak 01:55 2.4pljusak 07:20 NNE 1.5pljusak 2.6pljusak 03:30 1016.7 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 36.2

Umag

5 07:30 2.8 pljusak 1.6pljusak 04:00 2.8pljusak 07:30 E 1.1pljusak 1.7pljusak 02:30 1012.0 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 48.6

Ščavonija

151 07:36 1.3 pljusak 0.1pljusak 02:56 1.4pljusak 07:11 ENE 0.5pljusak 1.5pljusak 04:21 1013.8 pljusak 68 0.0 0.0pljusak 78.5

Višnjan OŠ

230 07:40 2.0 pljusak 0.5pljusak 01:10 2.1pljusak 07:05 SE 2.7pljusak 2.7pljusak 07:25 1012.8 pljusak 68 0.0 0.0pljusak 44.6

Kukci

78 07:36 2.8 pljusak 0.6pljusak 02:36 2.8pljusak 07:36 ENE 3.1pljusak 3.6pljusak 00:06 1014.6 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 30.8

Poreč, Brulo

20 07:38 2.9 pljusak 1.0pljusak 00:09 3.0pljusak 07:08 E 0.3pljusak 3.1pljusak 03:59 1013.0 pljusak 69 0.0 0.0pljusak 49.5

Marasi

150 07:39 2.1 pljusak 0.4pljusak 02:13 2.1pljusak 07:39 NE 0.8pljusak 3.1pljusak 02:43 1018.0 pljusak 69 0.0 0.0pljusak 35.5

Rovinj

32 07:35 3.9 pljusak 2.1pljusak 02:00 3.9pljusak 07:35 WNW 2.5pljusak 3.1pljusak 06:10 1012.0 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 30.2

Rovinj, JVP

18 07:35 3.8 pljusak 1.7pljusak 01:55 3.9pljusak 07:05 E 1.7pljusak 2.2pljusak 00:10 1015.2 pljusak 67 0.0 0.0pljusak 37.6

Livade **

13 07:40 -0.4 pljusak -1.4pljusak 03:10 -0.4pljusak 01:10 N 0.0pljusak 0.0pljusak 01:10 1012.9 pljusak 82 0.0 0.0pljusak 34.7

Sveti Ivan na pučini DHMZ

8 07:00 6.0 pljusak 5.1pljusak 04:00 6.7pljusak 00:00 E 4.5pljusak 5.1pljusak 06:00 1015.3 pljusak 67 - -pljusak -

Belci

366 07:38 -0.3 pljusak -1.6pljusak 00:03 -0.3pljusak 07:18 E 1.8pljusak 2.7pljusak 07:23 1015.6 pljusak 75 0.0 0.0pljusak 0.0

Pazin DHMZ

291 07:00 -2.3 pljusak -2.9pljusak 03:00 -2.2pljusak 06:00 W 0.1pljusak 0.2pljusak 06:00 1016.2 pljusak 90 - -pljusak -

Ugrini

120 07:35 -1.4 pljusak -2.7pljusak 03:45 -1.1pljusak 01:15 NW 0.0pljusak 0.5pljusak 00:20 1014.8 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 67.8

Buzet, Griža

142 07:35 -1.1 pljusak -1.5pljusak 03:25 -0.6pljusak 00:15 ENE 0.0pljusak 1.3pljusak 00:20 1013.0 pljusak 83 0.0 0.0pljusak 26.0

Buzet, Sveti Martin

115 07:35 -1.2 pljusak -1.7pljusak 03:20 -0.6pljusak 01:10 SSE 0.0pljusak 0.5pljusak 00:35 1010.1 pljusak 85 0.0 0.0pljusak 35.8

Buzet, Goričica

105 07:30 -1.1 pljusak -1.8pljusak 03:40 -0.8pljusak 00:00 E -pljusak -pljusak 00:00 - pljusak 80 0.0 0.0pljusak 0.0

Buzet, srednja škola **

79 07:35 -1.0 pljusak -1.7pljusak 03:35 -0.7pljusak 00:35 N -pljusak -pljusak 00:05 1023.7 pljusak 78 0.0 0.0pljusak 0.0

Buzet, Sport

75 07:40 -1.3 pljusak -2.3pljusak 03:30 -0.9pljusak 00:25 SSE 0.0pljusak 0.8pljusak 00:40 1024.4 pljusak - 0.0 0.0pljusak 38.9

Buzet, Sveti Ivan

53 07:35 -1.4 pljusak -2.4pljusak 03:15 -0.9pljusak 01:15 SSE 0.0pljusak 0.9pljusak 03:45 1004.1 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 4.2

Buzet, Sv. Ivan

58 07:33 -1.3 pljusak -2.1pljusak 03:28 -0.9pljusak 01:03 N 0.0pljusak 1.3pljusak 03:23 1016.3 pljusak 86 0.0 0.0pljusak 27.2

Bržendi, Sveti Donat

340 07:39 0.7 pljusak 0.3pljusak 02:29 0.9pljusak 06:39 ESE 0.9pljusak 1.3pljusak 06:44 1017.8 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 11.7

Veli Mlun

227 07:37 -0.5 pljusak -0.6pljusak 03:12 0.9pljusak 06:22 NE 0.4pljusak 1.7pljusak 06:32 1002.7 pljusak 76 0.0 0.0pljusak 0.0

Vrh

386 07:40 1.5 pljusak 0.9pljusak 01:15 1.6pljusak 07:15 NNE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1012.0 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 0.0

Paladini, Vidikovac

180 07:35 1.0 pljusak -0.2pljusak 04:00 1.1pljusak 05:20 E 0.0pljusak 1.8pljusak 03:40 1013.0 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 15.0

Draguć

350 07:40 1.6 pljusak 0.6pljusak 01:05 1.6pljusak 07:25 - -pljusak -pljusak 00:05 1012.5 pljusak 49 0.0 -pljusak 0.0

Vodnjan

140 07:35 2.3 pljusak 1.8pljusak 00:45 2.5pljusak 06:40 E 3.1pljusak 3.1pljusak 02:30 1014.6 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 10.4

Fažana

10 07:34 3.9 pljusak 3.4pljusak 02:09 4.2pljusak 06:14 N -pljusak -pljusak 00:04 1012.8 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 34.8

Štinjan

31 07:38 2.8 pljusak 1.9pljusak 00:18 3.2pljusak 02:48 SW 0.3pljusak 1.4pljusak 00:28 1015.0 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 59.7

Pula DHMZ

43 07:00 3.5 pljusak 3.5pljusak 07:00 3.5pljusak 07:00 E 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Pula, Zvjezdarnica

28 07:35 3.3 pljusak 2.3pljusak 00:15 4.6pljusak 06:00 ESE 0.9pljusak 3.1pljusak 01:10 1015.5 pljusak 71 0.0 0.0pljusak 39.6

Pula, Šijana

15 07:36 3.0 pljusak 2.1pljusak 00:06 3.3pljusak 05:11 ESE 2.7pljusak 4.0pljusak 02:31 1014.8 pljusak 69 0.0 0.0pljusak 23.7

Pula, aerodrom

65 07:30 2.0 pljusak 1.0pljusak 00:00 3.0pljusak 01:30 ENE 2.7pljusak 2.7pljusak 07:30 1014.0 pljusak 70 - -pljusak -

Monte Kope DHMZ

52 07:00 6.5 pljusak 5.5pljusak 00:00 6.5pljusak 07:00 S 4.4pljusak 5.3pljusak 04:00 1014.6 pljusak 48 - -pljusak -

Porer DHMZ

6 07:00 7.4 pljusak 6.6pljusak 00:00 7.4pljusak 07:00 S 4.4pljusak 6.0pljusak 04:00 1014.4 pljusak 48 - -pljusak -

Plomin Luka

7 07:34 -0.6 pljusak -1.3pljusak 02:44 -0.2pljusak 00:24 N 2.7pljusak 4.0pljusak 07:24 1016.4 pljusak 76 0.0 0.0pljusak 68.7

Sveta Marina

10 07:35 5.2 pljusak 3.3pljusak 00:05 5.2pljusak 07:35 N 3.8pljusak 4.1pljusak 07:30 - pljusak 69 0.0 0.0pljusak 80.2

Lanišće

545 07:40 -2.7 pljusak -3.4pljusak 04:00 -2.2pljusak 01:30 S 0.0pljusak 1.0pljusak 00:30 959.9 pljusak 78 0.0 0.0pljusak 50.2

Vele Mune

655 07:40 -3.2 pljusak -4.4pljusak 03:55 -3.1pljusak 01:35 SW 0.0pljusak 0.9pljusak 00:05 1013.8 pljusak 88 0.0 0.0pljusak 159.0

Permani, Stara Pošta

372 07:40 -1.9 pljusak -3.1pljusak 04:10 -1.9pljusak 07:35 SSW 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1026.2 pljusak 86 0.0 0.0pljusak 56.5

Brešca

350 07:41 -2.8 pljusak -3.7pljusak 04:16 -2.7pljusak 02:11 ENE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:06 1013.5 pljusak 81 0.0 0.0pljusak 140.4

Kosi

409 07:39 0.4 pljusak -1.0pljusak 04:14 0.4pljusak 07:39 NE 1.1pljusak 1.9pljusak 00:34 1015.0 pljusak 96 0.0 0.0pljusak 221.8

Lovran

73 07:38 2.7 pljusak 0.9pljusak 02:18 2.7pljusak 07:38 WNW 0.6pljusak 1.9pljusak 02:53 1017.0 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 181.6

Poljane

345 07:40 0.7 pljusak -0.3pljusak 02:15 0.7pljusak 06:50 NNE 0.4pljusak 0.9pljusak 07:20 1013.4 pljusak 59 0.0 0.0pljusak 166.0

Falalelići

312 07:38 1.3 pljusak 0.3pljusak 02:18 1.3pljusak 01:03 NNE 1.4pljusak 1.4pljusak 00:08 1016.0 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 174.1

Opatija DHMZ

13 07:00 2.6 pljusak 2.0pljusak 04:00 2.6pljusak 02:00 NW 0.5pljusak 1.2pljusak 02:00 1013.9 pljusak 72 - -pljusak -

Matulji

250 07:39 0.6 pljusak -0.1pljusak 04:03 0.7pljusak 01:09 NW 0.8pljusak 1.1pljusak 01:34 1006.0 pljusak 71 0.0 0.0pljusak 129.0

Preluk

6 07:30 2.6 pljusak 1.9pljusak 04:30 2.6pljusak 07:30 NNW 4.7pljusak 6.1pljusak 04:30 1015.0 pljusak 67 0.0 0.0pljusak 0.0

Kastav

313 07:39 0.8 pljusak -0.8pljusak 03:54 0.9pljusak 06:48 SE 0.0pljusak 0.8pljusak 01:39 1004.0 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 133.6

Rijeka, Mihovilići

265 07:37 1.2 pljusak 1.2pljusak 00:22 1.9pljusak 02:02 N 1.3pljusak 3.6pljusak 01:42 1017.4 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 65.7

Rijeka, Pehlin

237 07:39 1.5 pljusak 0.7pljusak 03:44 1.5pljusak 07:39 E 0.0pljusak 0.0pljusak 00:04 1015.2 pljusak 60 0.0 0.0pljusak 0.0

Rijeka, Rujevica

170 06:56 2.3 pljusak 0.0pljusak 02:41 2.3pljusak 06:56 N -pljusak -pljusak 23:26 1014.2 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 63.0

Rijeka, Kozala DHMZ

120 07:00 2.9 pljusak 1.0pljusak 04:00 2.9pljusak 07:00 NE 2.5pljusak 2.5pljusak 07:00 1016.1 pljusak 59 - -pljusak -

Rijeka, Podmurvice

106 07:39 3.3 pljusak 2.3pljusak 04:18 3.3pljusak 06:39 ENE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:04 1026.0 pljusak 63 0.0 0.0pljusak 0.0

Rijeka, Luka

10 07:39 3.9 pljusak 2.8pljusak 03:24 4.1pljusak 07:14 ENE 3.1pljusak 3.6pljusak 04:54 1015.0 pljusak 51 0.0 0.0pljusak 85.1

Valići

226 07:00 -1.4 pljusak -2.4pljusak 04:00 -1.4pljusak 07:00 N 2.3pljusak 3.2pljusak 04:00 986.8 pljusak 70 0.0 0.2pljusak 3.3

Čavle

311 07:40 -1.7 pljusak -3.1pljusak 03:25 -1.7pljusak 07:25 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:04 1014.0 pljusak 28 0.0 0.0pljusak 0.0

Cernik

332 07:39 0.0 pljusak -1.1pljusak 04:19 0.9pljusak 07:04 NNW 1.0pljusak 2.6pljusak 07:09 1013.4 pljusak 74 0.0 0.0pljusak 0.0

Kukuljanovo, Podola DHMZ

355 07:00 -0.2 pljusak -0.2pljusak 07:00 -0.2pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Krasica

235 07:38 1.6 pljusak -0.5pljusak 03:38 1.6pljusak 07:38 NNE 1.8pljusak 3.1pljusak 07:08 1025.8 pljusak 69 0.0 0.0pljusak 94.5

Bakar DHMZ

35 07:00 2.5 pljusak 2.5pljusak 07:00 2.5pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Bakarac

9 07:39 3.3 pljusak 1.8pljusak 02:53 3.3pljusak 07:39 SSW 0.8pljusak 3.3pljusak 02:19 1013.0 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 99.7

Hreljin

358 07:38 0.9 pljusak -1.6pljusak 02:33 0.9pljusak 07:33 NNW 0.6pljusak 1.7pljusak 07:28 1012.0 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 61.6

Grižane, Bašunje

310 07:40 1.4 pljusak -0.2pljusak 02:30 1.4pljusak 07:40 NNE 0.3pljusak 0.8pljusak 00:20 1013.8 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 63.7

Krk, Rasopasno

205 07:33 2.7 pljusak 1.4pljusak 00:38 3.2pljusak 05:53 SSE 2.7pljusak 4.0pljusak 00:08 1018.0 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 68.7

Krk, aerodrom

81 07:30 3.0 pljusak 3.0pljusak 07:30 3.0pljusak 07:30 ENE 1.3pljusak 1.3pljusak 07:30 1015.0 pljusak 70 - -pljusak -

Jadranovo **

85 07:35 3.6 pljusak 1.9pljusak 02:10 3.9pljusak 05:50 NE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1010.0 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 60.1

Dramalj **

14 07:39 4.3 pljusak 2.6pljusak 02:18 4.3pljusak 07:19 NW 0.0pljusak 0.8pljusak 02:14 1011.0 pljusak 64 0.0 0.0pljusak 92.9

Crikvenica

66 07:15 1.5 pljusak -0.1pljusak 23:52 1.5pljusak 06:55 W 2.5pljusak 3.1pljusak 01:53 1014.6 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 79.1

Crikvenica, DHMZ

4 07:00 2.7 pljusak 0.8pljusak 01:00 2.7pljusak 07:00 N 2.1pljusak 3.0pljusak 04:00 1015.8 pljusak 57 - -pljusak -

Duplja

302 07:38 2.7 pljusak 0.4pljusak 00:22 2.8pljusak 07:27 NNE 0.5pljusak 1.3pljusak 00:22 1014.7 pljusak 67 0.0 -pljusak 0.0

Novi Vinodolski

36 07:36 4.6 pljusak 2.4pljusak 00:05 4.6pljusak 07:36 NNE 0.0pljusak 3.6pljusak 00:20 1016.2 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 62.4

Krk, Brzac

125 07:38 3.8 pljusak 2.2pljusak 00:13 3.9pljusak 06:09 ESE 0.0pljusak 0.3pljusak 00:19 1014.0 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 111.6

Krk DHMZ

9 07:00 3.0 pljusak 3.0pljusak 07:00 3.0pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Krk

43 07:39 2.8 pljusak 1.0pljusak 00:33 3.7pljusak 06:19 ENE 0.8pljusak 2.5pljusak 03:44 1014.0 pljusak 87 0.8 0.8pljusak 110.3

Krk, Kornić

92 07:39 3.0 pljusak -0.8pljusak 00:59 3.0pljusak 07:39 NE 0.0pljusak 1.9pljusak 07:14 996.0 pljusak 76 0.3 0.3pljusak 88.8

Krk, Punat

8 07:38 4.1 pljusak 1.2pljusak 00:28 4.1pljusak 07:38 NNW 0.3pljusak 3.1pljusak 07:13 1017.0 pljusak 78 0.3 0.3pljusak 52.8

Krk, Treskavac

336 07:41 1.4 pljusak 0.5pljusak 00:06 2.0pljusak 04:36 ESE 0.9pljusak 1.8pljusak 06:56 1016.8 pljusak - 0.0 0.0pljusak 65.4

Krk, Baška

21 07:24 3.6 pljusak 0.9pljusak 00:09 3.6pljusak 06:59 NNW 1.8pljusak 5.4pljusak 07:19 1014.4 pljusak 74 0.0 0.0pljusak 65.2

Krk, Baška2

25 07:38 2.9 pljusak 0.6pljusak 00:38 4.0pljusak 07:08 NNW 0.8pljusak 1.9pljusak 02:44 1016.0 pljusak 79 0.0 0.0pljusak 59.6

Cres

15 07:35 2.7 pljusak 0.4pljusak 00:15 2.7pljusak 07:10 ESE 0.0pljusak 1.0pljusak 00:50 1021.4 pljusak 84 0.0 0.0pljusak 131.4

Cres, Martinšćica

20 07:33 5.7 pljusak 4.5pljusak 00:03 5.8pljusak 06:38 E 5.0pljusak 5.0pljusak 07:13 1015.9 pljusak 71 0.0 0.0pljusak 52.3

Unije

10 07:30 6.5 pljusak 3.8pljusak 00:15 6.6pljusak 07:15 WSW 2.2pljusak 4.7pljusak 05:45 1017.0 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 46.3

Susak, Donje selo

8 07:37 6.7 pljusak 1.8pljusak 00:12 6.8pljusak 06:33 SW 1.4pljusak 3.1pljusak 03:13 1015.0 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 57.5

Susak, Gornje selo

50 07:35 6.8 pljusak 5.3pljusak 00:05 6.8pljusak 06:50 WSW 5.4pljusak 7.2pljusak 07:05 1016.5 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 43.8

Lošinj, Ćunski

70 07:36 5.6 pljusak 4.5pljusak 00:06 5.8pljusak 06:26 SW 2.7pljusak 2.7pljusak 03:51 1016.3 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 45.0

Mali Lošinj DHMZ

53 07:00 5.4 pljusak 3.5pljusak 01:00 5.4pljusak 05:00 SE 2.0pljusak 3.0pljusak 04:00 1015.2 pljusak 65 - -pljusak -

Rab, Mundanije

52 07:35 5.0 pljusak 1.7pljusak 00:05 5.1pljusak 06:10 SE 6.1pljusak 6.8pljusak 07:30 1012.6 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 36.0

Rab DHMZ

24 07:00 5.1 pljusak 3.1pljusak 00:00 5.1pljusak 07:00 SE 7.0pljusak 7.0pljusak 07:00 1015.2 pljusak 63 - -pljusak -

Senj, Trbušnjak

99 07:38 2.8 pljusak 0.5pljusak 00:19 3.3pljusak 03:28 NE 5.6pljusak 5.6pljusak 00:23 1008.0 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 90.2

Senj DHMZ

26 07:00 3.9 pljusak 2.3pljusak 01:00 3.9pljusak 07:00 E 2.1pljusak 2.2pljusak 00:00 1015.5 pljusak 67 - -pljusak -

Zakosa

17 07:00 5.4 pljusak 3.4pljusak 00:40 5.5pljusak 05:20 SSE 0.7pljusak 2.4pljusak 06:50 1013.1 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 0.0
Dalmacijapljusakpljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Pag, Vidikovac

167 07:33 2.3 pljusak 0.9pljusak 00:03 2.4pljusak 07:18 ESE 6.7pljusak 7.2pljusak 04:58 1015.5 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 97.3

Pag, Centar

15 07:35 3.1 pljusak 0.6pljusak 00:05 3.3pljusak 06:50 E 3.6pljusak 5.0pljusak 06:10 1014.0 pljusak 60 0.0 0.0pljusak 0.0

Pag, Povljana **

9 07:36 3.3 pljusak 1.1pljusak 00:06 3.3pljusak 07:36 N 1.0pljusak 2.0pljusak 01:46 1019.0 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 30.7

Sv. Marija Magdalena

7 07:38 3.3 pljusak 1.6pljusak 00:44 3.3pljusak 06:59 ESE 0.0pljusak 3.3pljusak 06:53 - pljusak 53 0.0 0.0pljusak 89.2

Starigrad Paklenica, Vicko

15 07:35 2.3 pljusak 0.7pljusak 00:30 2.4pljusak 05:20 ESE 4.5pljusak 5.8pljusak 03:10 1014.6 pljusak 53 0.0 0.0pljusak 52.4

Starigrad Paklenica

5 07:33 2.3 pljusak -0.1pljusak 00:03 2.3pljusak 06:58 ESE 0.0pljusak 2.2pljusak 04:23 1016.4 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 78.2

Crni vrh, Velika Paklenica

1110 07:40 -5.0 pljusak -6.4pljusak 00:50 -5.0pljusak 07:35 NW 0.9pljusak 4.0pljusak 00:05 1019.3 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 56.0

Seline, Mala Paklenica

35 07:35 1.2 pljusak -2.4pljusak 00:10 1.2pljusak 04:20 ESE 0.4pljusak 1.8pljusak 03:50 1015.7 pljusak 67 0.0 0.0pljusak 66.0

Rtina

6 07:39 2.3 pljusak -0.5pljusak 00:04 3.0pljusak 07:14 ESE 3.1pljusak 5.8pljusak 06:09 1014.0 pljusak 51 0.0 0.0pljusak 78.2

Ražanac

15 07:38 2.6 pljusak -0.3pljusak 00:33 2.8pljusak 07:18 N 0.0pljusak 1.4pljusak 07:08 1009.0 pljusak 51 0.0 0.0pljusak 73.0

Muškovci, Razovac

8 07:35 -0.2 pljusak -2.3pljusak 00:35 0.1pljusak 06:35 SE 5.2pljusak 5.2pljusak 07:35 1015.7 pljusak 52 0.0 0.0pljusak 72.4

Molat, Brgulje

4 07:38 4.4 pljusak 3.1pljusak 00:49 5.9pljusak 06:08 NE 3.9pljusak 4.4pljusak 06:59 1015.0 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 11.5

Rivanj

10 07:37 3.0 pljusak 2.8pljusak 00:03 4.3pljusak 04:57 E 1.9pljusak 4.7pljusak 04:57 1018.3 pljusak 62 0.0 0.0pljusak 68.4

Dugi Otok, Veli Rat DHMZ

3 07:00 7.3 pljusak 4.5pljusak 01:00 7.3pljusak 06:00 SW 3.8pljusak 3.8pljusak 07:00 1015.2 pljusak 48 - -pljusak -

Dugi Otok, Žman

24 07:38 3.7 pljusak -1.1pljusak 01:43 3.8pljusak 07:18 WNW 0.6pljusak 2.2pljusak 05:48 1016.0 pljusak 71 0.0 0.0pljusak 30.9

Dugi Otok, Sali

38 07:39 4.2 pljusak -1.4pljusak 00:33 4.4pljusak 07:19 ESE 1.9pljusak 3.1pljusak 05:48 1020.0 pljusak 73 0.0 0.0pljusak 26.2

Dugi Otok, luka Sali

20 07:39 5.2 pljusak 2.4pljusak 00:19 5.9pljusak 06:39 E 2.6pljusak 4.1pljusak 03:15 1017.6 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 16.5

Mulo

11 07:39 2.0 pljusak -1.9pljusak 00:03 2.3pljusak 05:54 NNE 1.9pljusak 3.9pljusak 07:34 1016.0 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 109.4

Zadar, Puntamika DHMZ

5 07:00 2.1 pljusak 1.1pljusak 02:00 2.1pljusak 07:00 E 4.4pljusak 4.8pljusak 05:00 1016.2 pljusak 49 - -pljusak -

Zadar Maraska Park

29 07:37 1.5 pljusak 0.2pljusak 05:07 1.5pljusak 07:27 NE 2.5pljusak 5.0pljusak 04:07 1016.8 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 67.7

Zadar, Stanovi

18 07:33 0.8 pljusak -0.1pljusak 02:18 1.2pljusak 00:03 NNW 3.6pljusak 6.3pljusak 05:13 1016.7 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 50.2

Zadar, OŠ Zadarski otoci **

52 07:35 0.4 pljusak -0.4pljusak 01:35 0.4pljusak 07:20 SSW 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1015.9 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 0.0

Zadar, Zagrebačka

43 07:38 1.2 pljusak 0.1pljusak 00:09 1.8pljusak 04:23 SSE 0.3pljusak 1.4pljusak 04:38 1000.0 pljusak 57 0.0 0.0pljusak 63.1

Zemunik

79 07:30 -1.0 pljusak -3.0pljusak 00:30 -1.0pljusak 01:30 ESE 2.7pljusak 3.6pljusak 04:00 1016.0 pljusak 64 - -pljusak -

Biograd na Moru

5 07:39 0.8 pljusak -1.8pljusak 00:03 0.8pljusak 06:34 ESE 3.1pljusak 3.9pljusak 06:48 1013.0 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 32.8

Pašman, Vitane

3 07:38 3.4 pljusak 1.3pljusak 00:09 3.4pljusak 06:34 NE 0.8pljusak 3.9pljusak 03:49 1018.0 pljusak 51 0.0 0.0pljusak 40.9

Drage

30 07:38 2.1 pljusak -1.4pljusak 02:13 2.1pljusak 07:38 ESE 0.8pljusak 3.6pljusak 07:28 1019.0 pljusak 46 0.0 0.0pljusak 0.0

Benkovac

191 07:33 -0.4 pljusak -2.7pljusak 03:43 -0.4pljusak 07:23 NE 4.9pljusak 6.3pljusak 07:28 1017.3 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 56.2

Stankovci

170 07:39 -0.2 pljusak -1.9pljusak 02:49 0.3pljusak 00:04 NNE 7.7pljusak 7.7pljusak 07:39 1019.7 pljusak 53 0.0 0.0pljusak 41.1

Golubić, brana

309 07:35 -2.8 pljusak -4.2pljusak 02:15 -2.8pljusak 06:45 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1017.0 pljusak 59 0.0 0.0pljusak 13.0

Golubić **

304 07:40 -1.9 pljusak -3.5pljusak 02:35 -1.9pljusak 07:30 ENE 0.0pljusak 1.5pljusak 04:10 1014.8 pljusak 67 0.0 0.0pljusak 23.0

Vrbnik

346 07:41 -3.1 pljusak -5.2pljusak 01:46 -3.0pljusak 00:36 NE 1.8pljusak 3.6pljusak 00:56 1037.2 pljusak 68 0.0 0.0pljusak 51.1

Knin DHMZ

255 07:00 -3.0 pljusak -4.8pljusak 02:00 -3.0pljusak 07:00 NE 0.1pljusak 1.3pljusak 02:00 1017.9 pljusak 74 - -pljusak -

Promina

850 07:39 -4.3 pljusak -5.6pljusak 00:35 -3.8pljusak 05:05 ENE 0.0pljusak 1.7pljusak 00:50 1009.0 pljusak 62 0.0 0.0pljusak 38.8

Oklaj

258 07:40 -2.3 pljusak -5.6pljusak 00:10 -2.3pljusak 07:40 NNE 1.3pljusak 2.7pljusak 01:40 1018.0 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 62.2

Kistanje

241 07:39 -2.3 pljusak -4.5pljusak 01:54 -2.3pljusak 07:39 ENE 1.5pljusak 2.6pljusak 00:59 1018.1 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 81.1

Drniš

300 07:39 -3.6 pljusak -5.7pljusak 01:19 -3.4pljusak 07:30 NNE 0.0pljusak 1.5pljusak 03:09 1017.2 pljusak 74 0.0 0.0pljusak 70.4

Drniš DHMZ

350 07:00 -3.8 pljusak -3.8pljusak 07:00 -3.8pljusak 07:00 SE 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 - pljusak 73 - -pljusak -

Vinalić

387 07:35 -2.5 pljusak -4.4pljusak 03:05 -2.5pljusak 06:45 SSW 0.1pljusak 2.1pljusak 01:05 1014.5 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 87.4

Miljevci - Ivići

253 07:38 -1.8 pljusak -5.1pljusak 00:48 -1.8pljusak 07:33 E 0.3pljusak 0.7pljusak 00:08 1018.2 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 59.6

Kaočine

252 07:38 -1.5 pljusak -5.3pljusak 00:23 -1.5pljusak 07:38 NNE 1.4pljusak 3.1pljusak 02:59 1015.0 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 67.5

Piramatovci

172 07:37 -1.7 pljusak -3.6pljusak 00:17 -1.7pljusak 07:12 NNE 4.4pljusak 5.6pljusak 06:17 1015.2 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 48.5

Skradinski most

40 07:39 0.2 pljusak -2.4pljusak 00:34 0.2pljusak 07:28 E 1.5pljusak 3.6pljusak 00:49 1018.8 pljusak 57 0.0 0.0pljusak 0.0

Bilice - Vrulje

12 07:35 -0.5 pljusak -4.7pljusak 00:05 -0.5pljusak 07:30 ENE 0.5pljusak 2.5pljusak 03:20 1017.9 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 72.9

Bilice

80 07:34 -0.4 pljusak -2.1pljusak 02:34 0.2pljusak 01:14 N 0.0pljusak 4.9pljusak 00:34 1016.3 pljusak 57 0.0 0.0pljusak 69.0

Pirovac

6 07:39 1.1 pljusak -0.4pljusak 01:04 1.1pljusak 07:39 NE 1.0pljusak 3.6pljusak 01:04 1015.2 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 17.0

Murter

4 07:38 1.7 pljusak 0.0pljusak 00:14 1.7pljusak 07:38 ENE 0.8pljusak 2.5pljusak 02:33 1021.0 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 58.3

Murter, Jezera

4 07:39 3.0 pljusak 0.7pljusak 02:44 3.0pljusak 06:29 E 4.3pljusak 5.8pljusak 01:14 1015.9 pljusak 49 0.0 0.0pljusak 10.4

Vodice, Magistrala

24 07:39 -0.5 pljusak -3.8pljusak 00:19 -0.5pljusak 07:39 NNE 1.0pljusak 3.1pljusak 00:54 1026.6 pljusak 64 0.0 0.0pljusak 31.4

Vodice, JVP

28 07:39 0.0 pljusak -2.8pljusak 00:09 0.0pljusak 07:39 NNE 3.1pljusak 3.6pljusak 02:34 1018.1 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 46.9

Vodice, Olympia

13 07:39 -0.4 pljusak -2.3pljusak 00:29 -0.4pljusak 07:29 NE 1.0pljusak 2.1pljusak 00:19 1020.6 pljusak 62 0.0 0.0pljusak 26.8

Žirje

66 07:35 4.1 pljusak 1.1pljusak 00:55 4.1pljusak 07:30 SSE 4.1pljusak 4.7pljusak 00:25 1019.1 pljusak 62 0.0 0.0pljusak 78.6

Prvić Luka

7 07:35 1.4 pljusak -2.2pljusak 00:35 1.4pljusak 07:30 SSW 1.4pljusak 1.7pljusak 04:10 1014.0 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 38.8

Zlarin

23 07:38 1.9 pljusak -1.3pljusak 00:13 2.0pljusak 07:18 E 0.3pljusak 2.5pljusak 02:13 1015.0 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 36.0

Šibenik, Šubićevac

110 07:39 2.0 pljusak -0.7pljusak 00:04 2.3pljusak 07:04 ENE 6.7pljusak 7.2pljusak 00:14 1017.8 pljusak 42 0.0 0.0pljusak 44.2

Šibenik DHMZ

77 07:00 1.9 pljusak -0.9pljusak 02:00 1.9pljusak 07:00 NE 3.1pljusak 4.8pljusak 00:00 1018.2 pljusak 43 - -pljusak -

Šibenik, OŠ J. Dalmatinca

25 07:39 2.1 pljusak -0.4pljusak 02:59 2.1pljusak 07:39 SE 2.1pljusak 4.6pljusak 00:19 1017.8 pljusak 49 0.0 0.0pljusak 0.0

Šibenik, Martinska

3 07:39 1.9 pljusak -1.0pljusak 02:19 1.9pljusak 07:19 E 1.5pljusak 4.1pljusak 05:59 1018.1 pljusak 57 0.0 0.0pljusak 56.8

Šibenik, Vidici

37 07:40 2.5 pljusak -0.8pljusak 00:59 2.5pljusak 07:40 ENE 3.6pljusak 3.6pljusak 03:00 1016.4 pljusak 47 0.0 0.0pljusak 74.4

Šibenik, Krvavice

32 07:38 2.4 pljusak -1.6pljusak 00:48 2.4pljusak 07:33 ESE 4.6pljusak 4.6pljusak 07:38 1017.6 pljusak 46 0.0 0.0pljusak 59.0

Šibenik, Brodarica

5 07:39 0.7 pljusak -2.0pljusak 00:29 0.7pljusak 07:34 E 5.1pljusak 6.7pljusak 06:14 1015.2 pljusak 52 0.0 0.0pljusak 67.5

Žaborić

12 07:39 0.1 pljusak -2.1pljusak 02:09 0.2pljusak 07:24 NNE 3.6pljusak 4.1pljusak 03:29 1018.1 pljusak 52 0.0 0.0pljusak 2.0

Primošten, Supljak

130 07:39 0.8 pljusak -2.5pljusak 01:04 0.8pljusak 07:39 NE 1.5pljusak 3.1pljusak 00:14 1016.6 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 45.4

Rogoznica

15 07:39 3.2 pljusak 0.1pljusak 00:14 3.2pljusak 07:04 ENE 4.1pljusak 6.7pljusak 07:29 1017.3 pljusak 59 0.0 0.0pljusak 51.8

Sevid

12 07:36 2.8 pljusak -1.1pljusak 01:11 2.8pljusak 06:57 ENE 2.5pljusak 2.5pljusak 04:41 1017.0 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 31.5

Koljane

423 07:35 -3.1 pljusak -3.1pljusak 02:25 -1.9pljusak 00:45 SE 0.6pljusak 2.4pljusak 02:25 1013.3 pljusak 49 0.0 0.0pljusak 118.8

Potravlje

382 07:35 -3.3 pljusak -6.1pljusak 01:35 -2.6pljusak 04:05 WSW 0.1pljusak 1.4pljusak 05:55 1014.6 pljusak 48 0.0 0.0pljusak 133.1

Muć

453 07:40 -3.1 pljusak -7.9pljusak 01:00 -3.0pljusak 07:25 SSE 0.5pljusak 1.1pljusak 02:45 1015.7 pljusak 62 0.0 0.0pljusak 95.3

Hrvace

324 07:40 -3.8 pljusak -5.5pljusak 02:20 -3.7pljusak 00:05 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1018.3 pljusak 74 0.0 0.0pljusak 131.6

Sinj

320 07:38 -3.4 pljusak -7.0pljusak 01:18 -3.4pljusak 07:33 N 0.0pljusak 1.8pljusak 00:58 1024.9 pljusak 68 0.0 0.0pljusak 82.9

Sinj DHMZ

308 07:00 -3.9 pljusak -3.9pljusak 07:00 -3.9pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 - pljusak 85 - -pljusak -

Sinj, Bazana

308 07:35 -3.3 pljusak -5.9pljusak 01:35 -3.2pljusak 07:25 NNE 0.6pljusak 1.4pljusak 01:55 1016.2 pljusak 50 0.0 0.0pljusak 99.3

Ruda, Rosandići

672 07:35 -3.7 pljusak -5.8pljusak 00:15 -3.7pljusak 06:15 SSW 0.5pljusak 2.7pljusak 00:15 1014.9 pljusak 43 0.0 0.0pljusak 134.8

Ruda, HE Orlovac

310 07:56 -3.2 pljusak -4.9pljusak 00:56 -3.1pljusak 07:06 SSE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:16 1016.8 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 114.0

Trilj, Bila Glavica

327 07:35 -3.6 pljusak -5.1pljusak 01:26 -3.3pljusak 00:05 NNW 0.8pljusak 1.8pljusak 00:35 1016.3 pljusak 59 0.0 0.0pljusak 121.4

Trilj, Stari most

303 07:30 -4.4 pljusak -4.8pljusak 04:30 -3.0pljusak 01:30 WSW 0.8pljusak 3.9pljusak 00:15 1015.0 pljusak 57 0.0 0.0pljusak 81.3

Trilj, Gardun

435 07:40 -4.4 pljusak -4.9pljusak 04:25 -2.8pljusak 01:36 WSW 0.0pljusak 3.6pljusak 01:46 1017.6 pljusak 57 0.0 0.0pljusak 81.6

Vela Njiva, Prančevići

279 07:35 -4.7 pljusak -7.1pljusak 01:35 -4.7pljusak 07:05 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:55 1016.9 pljusak 76 0.0 0.0pljusak 137.6

Cista Velika

473 07:38 -3.4 pljusak -6.3pljusak 01:18 -3.3pljusak 07:13 N 2.7pljusak 2.7pljusak 07:38 1013.2 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 52.4

Ljubitovica

410 07:38 -1.2 pljusak -6.8pljusak 00:56 -1.2pljusak 07:38 NE 0.5pljusak 2.0pljusak 07:08 1014.6 pljusak 62 0.0 0.0pljusak 83.8

Trogir, Providenca

10 07:35 3.1 pljusak 0.0pljusak 00:45 3.1pljusak 07:25 NE 4.9pljusak 5.8pljusak 07:25 1015.5 pljusak 52 0.0 0.0pljusak 78.8

Trogir, Čiovo

18 07:38 2.6 pljusak 0.6pljusak 00:28 2.6pljusak 07:38 NNE 3.1pljusak 3.9pljusak 07:08 1026.0 pljusak 51 0.0 0.0pljusak 82.5

Čiovo, Movarčica

27 07:35 1.9 pljusak -0.8pljusak 00:20 2.0pljusak 07:00 - -pljusak 3.6pljusak 00:55 1017.1 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 56.8

Resnik

17 07:30 2.0 pljusak -1.0pljusak 00:00 2.0pljusak 07:30 NNW 3.1pljusak 5.4pljusak 01:30 1017.0 pljusak 44 - -pljusak -

Kaštel Gomilica Ž.S.

21 07:35 2.1 pljusak -0.8pljusak 00:50 2.1pljusak 07:30 ESE 1.2pljusak 1.2pljusak 06:35 1015.0 pljusak 47 0.0 0.0pljusak 65.2

Kaštel Gomilica

14 07:35 1.4 pljusak -0.9pljusak 01:00 1.4pljusak 07:35 E 2.0pljusak 2.5pljusak 02:10 1016.9 pljusak 60 0.0 0.0pljusak 54.1

K. Gomilica, Marina Kaštela

8 07:35 1.7 pljusak -0.2pljusak 01:10 1.9pljusak 06:55 E 1.3pljusak 3.1pljusak 06:55 1017.1 pljusak 57 0.0 0.0pljusak 42.8

Solin2

63 07:38 0.5 pljusak -1.6pljusak 00:59 1.0pljusak 02:39 ENE 1.9pljusak 1.9pljusak 06:28 1017.0 pljusak 47 0.0 0.0pljusak 80.2

Solin

15 07:35 0.3 pljusak -0.7pljusak 01:00 0.3pljusak 06:55 NE 1.3pljusak 2.7pljusak 03:40 1015.1 pljusak 50 0.0 0.0pljusak 0.0

Klis

315 07:40 -3.0 pljusak -3.9pljusak 02:35 -1.8pljusak 00:04 W 3.1pljusak 4.1pljusak 02:50 1020.3 pljusak 60 0.0 0.0pljusak 0.0

Split, Marjan DHMZ

122 07:00 0.8 pljusak 0.5pljusak 04:00 1.3pljusak 00:00 NE 3.7pljusak 3.7pljusak 06:00 1017.2 pljusak 42 - -pljusak -

Split, Spinut

40 07:35 1.4 pljusak -0.1pljusak 00:45 1.4pljusak 07:35 ESE 4.5pljusak 4.5pljusak 06:15 1015.8 pljusak 48 0.0 0.0pljusak 53.0

Split, Mejaši

72 07:35 0.7 pljusak -0.2pljusak 01:10 0.7pljusak 07:30 NE 4.0pljusak 5.4pljusak 01:15 1021.9 pljusak 48 0.0 0.0pljusak 49.8

Split, Gripe EK

52 07:35 1.1 pljusak 0.4pljusak 00:25 1.2pljusak 06:45 NNE 5.3pljusak 5.8pljusak 07:10 1014.9 pljusak 49 0.0 0.0pljusak 33.8

Split, Duilovo

81 07:35 0.6 pljusak -0.2pljusak 01:00 0.6pljusak 07:30 NNW 0.4pljusak 1.8pljusak 01:55 1016.1 pljusak 32 0.0 0.0pljusak 6.3

Stobreč

17 07:38 1.1 pljusak -0.6pljusak 01:48 1.1pljusak 07:38 N 1.4pljusak 3.1pljusak 02:48 1016.0 pljusak 49 0.0 0.0pljusak 71.9

Podstrana, Strožanac

7 07:36 1.5 pljusak -1.9pljusak 01:16 1.5pljusak 07:36 SSE 0.0pljusak 0.4pljusak 00:56 1016.6 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 70.8

Donja Podstrana

47 07:38 2.1 pljusak -0.2pljusak 01:13 2.1pljusak 07:38 ESE 1.9pljusak 3.3pljusak 02:08 997.0 pljusak 44 0.0 0.0pljusak 69.4

Žrnovnica

32 07:34 1.0 pljusak -2.2pljusak 01:19 1.0pljusak 07:29 NE 3.1pljusak 4.9pljusak 03:49 1016.9 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 64.8

Mosor, zvjezdarnica

700 07:37 -3.4 pljusak -4.2pljusak 05:43 -3.2pljusak 00:47 N 3.3pljusak 11.9pljusak 00:28 1017.6 pljusak 60 0.0 0.0pljusak 41.1

Omiš, HE Zakučac

12 07:10 0.7 pljusak -0.5pljusak 23:40 0.7pljusak 06:40 SW 0.0pljusak 0.0pljusak 23:40 1017.6 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 83.4

Brač, Milna

10 07:35 0.4 pljusak -2.7pljusak 01:25 0.4pljusak 07:35 W 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1013.0 pljusak 39 0.0 0.0pljusak 51.4

Brač, Bol

35 07:39 3.0 pljusak 0.7pljusak 01:38 3.0pljusak 07:23 ESE 1.4pljusak 5.0pljusak 00:43 1002.0 pljusak 67 0.0 0.0pljusak 50.3

Brač, Selca

109 07:35 1.5 pljusak 0.3pljusak 02:40 1.9pljusak 06:25 E 0.9pljusak 5.8pljusak 00:25 1016.9 pljusak 54 0.0 0.0pljusak 85.4

Hvar

29 07:38 3.6 pljusak -0.1pljusak 01:48 3.6pljusak 07:38 E 1.9pljusak 3.1pljusak 00:18 1015.0 pljusak 44 0.0 0.0pljusak 66.8

Hvar DHMZ

20 07:00 1.8 pljusak -0.4pljusak 03:00 1.8pljusak 07:00 NE 2.3pljusak 2.3pljusak 03:00 1017.1 pljusak 53 - -pljusak -

Hvar, Stari Grad

11 07:36 -0.7 pljusak -2.7pljusak 04:36 0.5pljusak 00:11 NE 1.3pljusak 1.3pljusak 07:36 1017.0 pljusak 84 0.0 0.0pljusak 33.7

Hvar, Stari Grad 2

13 07:33 -0.6 pljusak -3.3pljusak 04:38 0.1pljusak 00:03 E 1.3pljusak 1.3pljusak 07:28 1018.1 pljusak 77 0.0 0.0pljusak 34.4

Hvar, Dol, Sv. Ana **

96 07:33 0.5 pljusak -1.7pljusak 04:13 0.5pljusak 07:09 SSE 1.1pljusak 2.2pljusak 07:04 1015.0 pljusak 59 0.0 0.0pljusak 46.9

Hvar, Humac

339 07:39 0.6 pljusak -1.4pljusak 03:39 0.8pljusak 07:18 WNW 0.8pljusak 6.7pljusak 00:33 1003.0 pljusak 48 0.0 0.0pljusak 82.0

Vis, Komiža DHMZ

20 07:00 2.6 pljusak 0.8pljusak 04:00 2.6pljusak 07:00 N 2.0pljusak 2.0pljusak 04:00 1016.0 pljusak 60 - -pljusak -

Korčula, Blato

66 07:34 -0.2 pljusak -2.0pljusak 00:49 3.2pljusak 02:04 N 0.0pljusak 7.2pljusak 02:04 1019.4 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 34.9

Korčula, V. Luka Gabrica

10 07:38 2.1 pljusak 0.6pljusak 04:23 3.9pljusak 00:23 SSE 0.8pljusak 5.6pljusak 01:18 1017.0 pljusak 60 0.0 0.0pljusak 74.1

Korčula, Vela Luka MR

31 07:39 -0.4 pljusak -0.9pljusak 05:04 3.7pljusak 00:34 SE 0.3pljusak 5.0pljusak 00:24 1018.0 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 76.1

Lastovo DHMZ

186 07:00 1.7 pljusak 1.7pljusak 07:00 1.7pljusak 07:00 S 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 1018.1 pljusak 49 - -pljusak -

Kučiće

222 07:40 -3.0 pljusak -3.5pljusak 00:55 -2.2pljusak 02:15 W 0.0pljusak 3.6pljusak 02:45 1017.8 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 0.0

Šestanovac

243 07:40 -2.9 pljusak -2.9pljusak 07:35 -1.7pljusak 05:05 N 0.0pljusak 4.4pljusak 02:15 1018.5 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 105.4

Zadvarje, Vrbanj polje

170 07:40 -3.4 pljusak -3.7pljusak 03:05 -1.7pljusak 00:40 E 0.0pljusak 1.3pljusak 00:21 1019.0 pljusak 79 0.0 0.0pljusak 110.8

Zadvarje, Centar

222 07:40 -2.6 pljusak -2.9pljusak 01:55 -2.1pljusak 00:05 W 0.0pljusak 5.4pljusak 01:00 1016.5 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 110.6

Šabića Staje

1329 07:41 -8.1 pljusak -9.7pljusak 01:20 -7.6pljusak 06:51 NNW 3.6pljusak 6.2pljusak 02:05 861.0 pljusak 75 0.0 0.0pljusak 75.8

Krvavica, marina Ramova

9 07:36 3.3 pljusak 1.8pljusak 03:30 4.1pljusak 00:30 ESE 2.6pljusak 11.8pljusak 00:25 1018.4 pljusak 42 0.0 0.0pljusak 24.2

Veliko Brdo

298 07:39 0.5 pljusak -17.8pljusak 03:44 1.3pljusak 00:28 E 0.0pljusak 9.4pljusak 00:33 1013.0 pljusak 56 0.0 0.0pljusak 85.3

Makarska DHMZ

52 07:00 2.4 pljusak 1.7pljusak 03:00 3.0pljusak 01:00 E 2.0pljusak 8.0pljusak 00:00 1017.0 pljusak 56 - -pljusak -

Makarska, Vrpolje

40 07:35 2.8 pljusak 2.0pljusak 03:49 3.6pljusak 00:14 E 0.0pljusak 10.8pljusak 00:09 1017.9 pljusak 55 0.0 0.0pljusak 81.8

Živogošće, Mala Duba

20 07:34 1.6 pljusak 1.3pljusak 07:14 3.2pljusak 05:14 NNE 0.0pljusak 3.6pljusak 00:14 1017.3 pljusak 53 0.0 0.0pljusak 91.6

Zaostrog

6 07:39 3.8 pljusak 2.7pljusak 02:03 5.4pljusak 01:33 NE 1.4pljusak 4.4pljusak 00:23 1020.0 pljusak 45 0.0 0.0pljusak 81.5

Glavina Donja

271 07:38 -4.1 pljusak -5.9pljusak 03:13 -3.6pljusak 06:53 N 0.0pljusak 3.1pljusak 00:58 1018.1 pljusak 76 0.0 0.0pljusak 106.1

Vrgorac

229 07:39 -3.6 pljusak -4.2pljusak 04:44 -0.2pljusak 01:59 N 0.4pljusak 4.9pljusak 00:24 1017.3 pljusak 68 0.0 0.0pljusak 120.9

Staševica

30 07:35 -1.9 pljusak -4.4pljusak 04:15 -1.7pljusak 06:15 NW 0.0pljusak 1.0pljusak 07:20 1018.1 pljusak 68 0.0 0.0pljusak 114.8

Ploče DHMZ

2 07:00 -1.7 pljusak -2.5pljusak 04:00 -0.1pljusak 01:00 E 1.4pljusak 3.1pljusak 00:00 1018.2 pljusak 71 - -pljusak -

Vid

25 07:34 -2.5 pljusak -3.6pljusak 04:25 -0.7pljusak 00:04 NNE 0.0pljusak 3.9pljusak 00:10 1014.0 pljusak 51 0.0 0.0pljusak 131.0

Metković DHMZ

4 07:00 -2.9 pljusak -2.9pljusak 07:00 -2.9pljusak 07:00 NE 4.0pljusak 4.0pljusak 07:00 - pljusak - - -pljusak -

Ston

20 07:33 -2.0 pljusak -4.2pljusak 02:38 -1.0pljusak 06:18 N 0.0pljusak 3.6pljusak 05:33 1017.9 pljusak 71 0.0 0.0pljusak 111.2

Orašac

80 07:35 0.0 pljusak -0.7pljusak 02:20 0.7pljusak 06:35 ENE 4.0pljusak 5.8pljusak 03:35 1017.6 pljusak 35 0.0 0.0pljusak 0.8

Mokošica OŠ

37 07:35 0.2 pljusak -0.6pljusak 03:15 0.4pljusak 01:40 ENE 6.3pljusak 7.6pljusak 07:15 1017.1 pljusak 48 0.0 0.0pljusak 1.7

Komolac

9 07:33 -0.6 pljusak -2.9pljusak 02:53 0.7pljusak 04:18 ESE 0.9pljusak 6.7pljusak 04:43 1027.0 pljusak 49 0.0 0.0pljusak 0.0

Dubrovnik, Gruž

63 07:35 0.9 pljusak -1.4pljusak 03:30 0.9pljusak 07:35 NNE 6.1pljusak 7.0pljusak 07:10 1016.0 pljusak 36 0.0 0.0pljusak 0.0

Dubrovnik, DHMZ

52 07:00 0.3 pljusak -0.2pljusak 04:00 1.2pljusak 00:00 N 3.7pljusak 4.0pljusak 00:00 1017.8 pljusak 37 - -pljusak -

Župa dubrovačka, Mandaljena

38 07:38 -0.4 pljusak -2.6pljusak 02:48 -0.2pljusak 04:28 NNE 6.4pljusak 25.3pljusak 04:32 1018.0 pljusak 48 0.0 0.0pljusak 130.5

Župa dubrovačka, Kupari

7 07:35 0.2 pljusak -4.7pljusak 02:30 0.4pljusak 06:05 NE 3.6pljusak 5.4pljusak 05:20 1017.9 pljusak 48 0.0 0.0pljusak 0.0

Čilipi, aerodrom

154 07:30 0.0 pljusak -1.0pljusak 00:30 0.0pljusak 00:00 NNE 5.4pljusak 13.9pljusak 04:30 1017.0 pljusak 40 - -pljusak -

Lovorno, Konavle

240 07:40 -1.0 pljusak -2.7pljusak 03:50 -0.7pljusak 05:20 NNE 0.0pljusak 0.9pljusak 01:15 1017.1 pljusak 45 0.0 0.0pljusak 0.0

Gruda, Bačev Do

122 07:39 -3.3 pljusak -3.6pljusak 06:53 0.1pljusak 02:38 NW 0.0pljusak 4.4pljusak 00:48 1020.0 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 254.6

Gruda JVP

85 07:35 -2.7 pljusak -3.3pljusak 06:10 0.6pljusak 02:30 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1018.2 pljusak 70 0.0 0.0pljusak 171.6

Gruda DHMZ

65 07:00 -4.9 pljusak -4.9pljusak 07:00 0.2pljusak 00:00 SW 1.8pljusak 2.4pljusak 02:00 1020.8 pljusak 80 - -pljusak -

Molunat

22 07:38 1.8 pljusak 0.3pljusak 04:54 2.4pljusak 00:23 NNE 3.1pljusak 6.4pljusak 01:13 1015.0 pljusak 41 0.0 0.0pljusak 167.2

Prevlaka DHMZ

20 07:00 2.2 pljusak 1.4pljusak 05:00 2.2pljusak 00:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:00 1017.9 pljusak 38 - -pljusak -
Crna Gorapljusakpljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Kamenari

6 07:36 2.6 pljusak 1.8pljusak 03:56 3.7pljusak 00:51 NE 1.3pljusak 6.3pljusak 01:06 1018.5 pljusak 45 0.0 0.0pljusak 0.2

Tivat, aerodrom

4 07:30 2.0 pljusak 1.0pljusak 00:00 2.0pljusak 02:00 N 2.7pljusak 4.5pljusak 03:30 1018.0 pljusak 30 - -pljusak -

Kotor Luka

4 07:01 1.6 pljusak 1.3pljusak 05:21 2.5pljusak 23:46 NNW 0.7pljusak 4.0pljusak 03:21 1019.3 pljusak 45 0.0 -pljusak 0.0

Njeguši

856 07:40 -8.2 pljusak -8.7pljusak 06:00 -6.5pljusak 03:40 N 0.0pljusak 4.5pljusak 00:30 915.8 pljusak 78 0.0 0.0pljusak 307.4

Cetinje

645 07:30 -7.6 pljusak -7.6pljusak 06:30 -4.2pljusak 00:00 SSW 0.2pljusak 1.4pljusak 00:00 939.8 pljusak 72 - -pljusak -

Rvaši

115 07:30 -6.3 pljusak -6.7pljusak 06:00 -3.9pljusak 02:10 ESE 0.3pljusak 3.3pljusak 00:00 1002.0 pljusak 82 0.0 0.0pljusak 107.1

Gornji Bandići

360 07:30 -4.0 pljusak -4.4pljusak 03:15 -3.6pljusak 01:15 NW 0.0pljusak 2.5pljusak 03:00 1018.0 pljusak 58 0.0 0.0pljusak 38.9

Podgorica, Masline

56 07:38 -3.0 pljusak -3.5pljusak 07:13 1.5pljusak 01:28 SSE 0.0pljusak 3.9pljusak 00:54 1020.0 pljusak 68 0.0 0.0pljusak 0.5

Golubovci

33 07:30 -3.0 pljusak -3.0pljusak 07:00 0.0pljusak 00:00 NNE 2.2pljusak 5.8pljusak 03:00 1018.0 pljusak 50 - -pljusak -

Budva

46 07:35 0.1 pljusak -0.8pljusak 00:20 0.5pljusak 02:50 NNE 1.4pljusak 2.5pljusak 04:04 1011.0 pljusak 46 0.0 0.0pljusak 161.7

Bar

5 07:30 1.9 pljusak 0.6pljusak 05:20 2.0pljusak 00:00 NE 3.5pljusak 5.5pljusak 02:40 1017.5 pljusak 32 - -pljusak -

Ulcinj

15 07:30 -3.5 pljusak -3.9pljusak 07:10 -0.7pljusak 00:00 NNW 0.7pljusak 2.4pljusak 01:50 1018.4 pljusak 80 - -pljusak -

Pljevlja

763 07:20 -13.4 pljusak -13.8pljusak 06:40 -8.1pljusak 00:40 N 0.0pljusak 1.3pljusak 01:40 923.2 pljusak 93 - -pljusak -

Žabljak

1448 07:30 -12.0 pljusak -16.2pljusak 05:00 -12.0pljusak 07:30 W 2.6pljusak 5.4pljusak 00:50 846.4 pljusak 76 - -pljusak -

Studeno

1206 07:40 -15.9 pljusak -16.9pljusak 05:46 -11.7pljusak 00:06 E 0.0pljusak 0.0pljusak 00:06 875.2 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 224.8

Viline vode - Ski Kolašin 1450

1810 07:40 -15.0 pljusak -15.6pljusak 00:04 -15.0pljusak 07:40 NNW 0.5pljusak 5.7pljusak 03:20 1034.9 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 116.6

Jezerine - Ski Kolašin 1450

1430 07:38 -15.2 pljusak -15.7pljusak 07:05 -12.1pljusak 01:00 ENE 0.0pljusak 2.6pljusak 03:05 848.7 pljusak 86 0.0 0.0pljusak 42.2
Bosna i Hercegovinapljusakpljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Bihać

246 07:00 -5.0 pljusak -5.0pljusak 07:00 -5.0pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 1016.6 pljusak 84 - -pljusak -

Rašinovac

698 07:40 -7.8 pljusak -12.0pljusak 01:05 -7.3pljusak 07:35 WNW 0.0pljusak 1.0pljusak 01:15 1014.2 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 63.8

Sanski Most

158 07:00 -7.0 pljusak -7.0pljusak 07:00 -7.0pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 1015.7 pljusak 95 - -pljusak -

Mahovljani

117 07:30 -5.0 pljusak -5.0pljusak 07:00 -3.0pljusak 00:00 NW 0.9pljusak 3.1pljusak 01:00 1016.0 pljusak 86 - -pljusak -

Prud

87 07:35 -3.6 pljusak -3.6pljusak 06:30 -2.6pljusak 00:55 SW 0.0pljusak 2.0pljusak 00:45 1019.6 pljusak 76 0.0 0.0pljusak 25.5

Brčko, Dizdaruša

98 07:35 -2.9 pljusak -2.9pljusak 06:35 -1.9pljusak 00:40 SW 0.3pljusak 2.7pljusak 01:10 1016.9 pljusak 77 0.0 0.0pljusak 16.8

Brčko

90 07:35 -2.4 pljusak -2.4pljusak 06:15 -1.4pljusak 00:45 NW 0.0pljusak 2.4pljusak 00:55 1017.7 pljusak 80 0.0 0.0pljusak 68.7

Gradačac

140 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 07:00 -4.0pljusak 07:00 SE 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 1017.8 pljusak 96 - -pljusak -

Jajce **

399 07:34 -5.8 pljusak -7.2pljusak 03:19 -5.8pljusak 07:34 SW 0.0pljusak 0.3pljusak 02:35 969.0 pljusak 99 0.0 0.0pljusak 0.0

Zenica **

344 07:00 -6.0 pljusak -6.0pljusak 01:00 -6.0pljusak 01:00 S 1.0pljusak 2.0pljusak 01:00 1019.5 pljusak 80 - -pljusak -

Donji Lug

213 07:41 -4.2 pljusak -7.5pljusak 03:31 -3.8pljusak 07:21 E 0.0pljusak 0.5pljusak 04:36 1021.5 pljusak 88 0.0 0.0pljusak 15.5

Donja Goliješnica

230 07:38 -3.8 pljusak -6.8pljusak 03:08 -3.7pljusak 07:13 NNE 0.3pljusak 0.8pljusak 05:38 1014.0 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 17.3

Vozuća

291 07:40 -4.4 pljusak -5.6pljusak 03:45 -4.0pljusak 00:10 N 1.0pljusak 1.7pljusak 03:55 1004.7 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 12.9

Tuzla

305 07:00 -5.0 pljusak -5.0pljusak 07:00 -5.0pljusak 07:00 E 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 1019.2 pljusak 93 - -pljusak -

Gornje Dubrave

245 07:30 -5.0 pljusak -6.0pljusak 05:00 -4.0pljusak 00:00 ESE 1.3pljusak 2.2pljusak 01:00 1015.0 pljusak 100 - -pljusak -

Sarajevo, Bjelave

630 07:00 -8.0 pljusak -8.0pljusak 04:00 -7.0pljusak 01:00 SE 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 1018.0 pljusak 85 - -pljusak -

Butmir

509 07:30 -8.0 pljusak -10.0pljusak 03:00 -6.0pljusak 00:00 N 0.9pljusak 1.3pljusak 00:00 1014.0 pljusak 100 - -pljusak -

Bjelašnica

2067 07:00 -15.0 pljusak -17.0pljusak 01:00 -15.0pljusak 07:00 N 14.0pljusak 14.0pljusak 01:00 840.8 pljusak 94 - -pljusak -

Glamoč

955 07:35 -10.2 pljusak -12.5pljusak 01:15 -10.1pljusak 06:55 N 0.2pljusak 1.9pljusak 00:35 902.3 pljusak 67 0.0 0.0pljusak 104.3

Kupres, Centar

1190 07:35 -10.7 pljusak -15.1pljusak 03:55 -10.7pljusak 07:35 E 0.4pljusak 2.7pljusak 02:45 875.7 pljusak 71 0.0 0.0pljusak 22.6

Bugojno

562 07:00 -9.0 pljusak -9.0pljusak 07:00 -9.0pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 1020.8 pljusak 92 - -pljusak -

Žirović

730 07:40 -7.0 pljusak -11.1pljusak 01:10 -7.0pljusak 07:30 WSW 0.5pljusak 2.5pljusak 01:30 927.0 pljusak 61 0.0 0.0pljusak 33.4

Livno, Zgona

732 07:35 -7.6 pljusak -11.6pljusak 01:35 -7.6pljusak 07:15 E 0.5pljusak 1.5pljusak 00:05 928.6 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 88.0

Livno FHMZ

724 07:00 -7.0 pljusak -7.0pljusak 07:00 -7.0pljusak 07:00 S 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 842.8 pljusak 88 - -pljusak -

Podgradina, Buško jezero

723 07:35 -7.2 pljusak -10.2pljusak 03:15 -6.6pljusak 07:15 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 929.8 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 30.8

Tomislavgrad, Vučilov brig

866 07:35 -9.1 pljusak -11.9pljusak 02:25 -7.8pljusak 00:05 NNW 0.5pljusak 2.1pljusak 04:15 912.1 pljusak 66 0.0 0.0pljusak 118.5

Posušje, Čitluk

610 07:38 -6.9 pljusak -8.6pljusak 00:02 -6.2pljusak 07:03 NW 0.0pljusak 3.1pljusak 02:17 1013.5 pljusak 80 0.0 0.0pljusak 160.5

Grude

257 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 07:00 -3.0pljusak 01:00 E 0.0pljusak 3.0pljusak 04:00 1017.6 pljusak 76 - -pljusak -

Široki Brijeg, Brig

320 07:40 -5.7 pljusak -9.0pljusak 03:40 -5.7pljusak 07:20 NW 0.7pljusak 1.4pljusak 00:20 1017.3 pljusak 65 0.0 0.0pljusak 52.2

Široki Brijeg, Njivice

291 07:30 -5.1 pljusak -7.0pljusak 04:15 -5.1pljusak 00:00 ESE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:00 1017.9 pljusak 80 0.0 0.0pljusak 117.2

Mostar

99 07:00 -3.0 pljusak -3.0pljusak 07:00 -3.0pljusak 07:00 NW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 1018.7 pljusak 73 - -pljusak -

Mostar, aerodrom

49 07:00 -5.0 pljusak -6.0pljusak 05:00 0.0pljusak 00:00 N 0.9pljusak 4.0pljusak 00:00 1017.0 pljusak 74 - -pljusak -

Blagaj, korito Bune

39 07:34 -3.9 pljusak -4.9pljusak 05:31 -1.3pljusak 00:07 ESE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:07 1017.7 pljusak 78 0.0 0.0pljusak 94.4

Neum

130 07:00 0.0 pljusak 0.0pljusak 01:00 0.0pljusak 01:00 E 1.0pljusak 2.0pljusak 01:00 1018.0 pljusak 59 - -pljusak -
Slovenijapljusakpljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Kredarica

2515 07:00 -13.1 pljusak -14.1pljusak 00:00 -12.7pljusak 04:30 NW 7.1pljusak 12.9pljusak 03:30 737.2 pljusak 36 - -pljusak -

Rudno Polje

1347 07:00 -16.5 pljusak -17.1pljusak 03:30 -16.2pljusak 00:00 SW 0.3pljusak 0.6pljusak 05:00 - pljusak 82 - -pljusak -

Lesce

509 07:00 -12.2 pljusak -13.2pljusak 06:00 -10.2pljusak 01:00 N 1.1pljusak 1.9pljusak 00:30 954.0 pljusak 82 - -pljusak -

Podljubelj

775 07:34 -9.3 pljusak -10.0pljusak 06:04 -9.3pljusak 07:34 N 0.0pljusak 1.7pljusak 00:33 1018.0 pljusak 84 0.0 0.0pljusak 43.8

Krvavec

1740 07:00 -10.6 pljusak -11.9pljusak 00:00 -8.9pljusak 05:00 W 3.0pljusak 7.4pljusak 01:30 - pljusak 74 - -pljusak -

Tolmin

189 07:35 -3.2 pljusak -3.2pljusak 07:35 -2.5pljusak 05:20 SSW 0.0pljusak 1.0pljusak 06:35 1016.5 pljusak 83 0.0 0.0pljusak 98.4

Brnik

364 07:00 -12.0 pljusak -12.3pljusak 03:30 -9.9pljusak 00:00 W 1.3pljusak 2.1pljusak 01:00 969.4 pljusak 88 - -pljusak -

Žiri

480 07:40 -7.9 pljusak -8.2pljusak 00:00 -6.9pljusak 02:30 NW 1.3pljusak 1.3pljusak 07:40 1017.8 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 77.0

Podlipovica

360 07:31 -8.4 pljusak -8.8pljusak 04:11 -7.3pljusak 00:41 SW 0.0pljusak 0.0pljusak 00:01 1016.6 pljusak 80 0.0 0.0pljusak 39.4

Ig

292 07:30 -8.2 pljusak -9.3pljusak 03:30 -8.2pljusak 07:00 WSW 0.0pljusak 0.0pljusak 01:15 1016.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 54.2

Luče

328 07:43 -9.8 pljusak -11.7pljusak 03:38 -9.6pljusak 00:07 SSE -pljusak -pljusak 00:07 1017.5 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 77.6

Srednji Lipovec

363 07:35 -6.6 pljusak -7.3pljusak 03:20 -5.2pljusak 00:20 SSW 0.0pljusak 0.3pljusak 00:05 995.0 pljusak 98 0.0 0.0pljusak 40.4

Sevno

520 07:40 -5.7 pljusak -5.7pljusak 07:10 -3.5pljusak 03:10 N 2.2pljusak 4.7pljusak 07:20 1012.7 pljusak 83 0.0 0.0pljusak 49.1

Postojna

556 07:00 -4.8 pljusak -6.8pljusak 00:00 -4.6pljusak 04:30 NE 0.7pljusak 0.9pljusak 02:00 950.6 pljusak 92 - -pljusak -

Rakitovec

547 07:34 0.4 pljusak -1.5pljusak 03:04 0.4pljusak 07:34 NNE 0.0pljusak 0.3pljusak 05:49 1014.0 pljusak 77 0.0 0.0pljusak 56.1

Štorje

359 07:31 -1.7 pljusak -2.2pljusak 00:11 -1.7pljusak 00:01 NE 0.0pljusak 0.9pljusak 00:31 1017.1 pljusak 72 0.0 0.0pljusak 42.5

Žirje

408 07:31 -2.1 pljusak -2.7pljusak 05:02 -2.1pljusak 07:01 ESE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:01 1016.7 pljusak 84 0.0 0.0pljusak 37.6

Portorož, Sečovlje

2 07:00 1.7 pljusak 0.7pljusak 02:30 1.7pljusak 07:00 SE 2.0pljusak 3.6pljusak 04:00 1015.2 pljusak 67 - -pljusak -

Zelen Breg

706 07:40 -9.5 pljusak -10.3pljusak 06:10 -7.7pljusak 00:20 NNE 0.0pljusak 1.8pljusak 06:40 1019.5 pljusak 81 0.0 0.0pljusak 18.9

Motnik

448 07:30 -9.8 pljusak -10.2pljusak 04:15 -5.8pljusak 01:30 SSW 0.0pljusak 4.4pljusak 01:15 1019.0 pljusak 95 0.0 0.0pljusak 39.1

Rogla

1492 07:00 -10.6 pljusak -10.8pljusak 00:00 -10.1pljusak 04:30 N 2.5pljusak 5.1pljusak 03:00 - pljusak 79 - -pljusak -

Ptuj

224 07:30 -3.8 pljusak -5.0pljusak 02:10 -3.8pljusak 05:20 N 0.0pljusak 1.4pljusak 06:30 1014.0 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 25.0

Cven

175 07:30 -2.7 pljusak -2.7pljusak 05:30 -1.8pljusak 00:00 N 0.0pljusak 1.7pljusak 07:00 1017.2 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 17.2

Dobrava pri Konjicah

339 07:40 -5.9 pljusak -7.8pljusak 03:11 -5.7pljusak 00:01 NW 0.0pljusak 0.0pljusak 00:01 1018.0 pljusak 88 0.0 0.0pljusak 32.8

Bezina

344 07:40 -5.5 pljusak -7.4pljusak 03:10 -5.4pljusak 06:10 W 0.0pljusak 3.1pljusak 07:30 1017.9 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 30.4

Lisca

943 07:00 -7.3 pljusak -7.3pljusak 07:00 -5.6pljusak 04:30 N 2.6pljusak 6.4pljusak 03:30 903.0 pljusak 74 - -pljusak -

Dobliče

157 07:00 -7.7 pljusak -8.8pljusak 03:30 -7.1pljusak 00:00 E 0.2pljusak 1.2pljusak 06:00 998.0 pljusak 91 - -pljusak -

Boršt

141 07:35 -7.2 pljusak -8.4pljusak 03:35 -6.7pljusak 01:20 E 0.3pljusak 0.8pljusak 01:50 1002.0 pljusak 97 0.0 0.0pljusak 53.5
Mađarskapljusakpljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Veszprém

265 07:36 -5.3 pljusak -5.7pljusak 00:05 -5.3pljusak 02:05 NNW 2.6pljusak 5.7pljusak 04:51 1016.3 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 7.1

Dunaújváros

157 07:36 -4.3 pljusak -4.7pljusak 01:21 -3.8pljusak 00:06 W 6.2pljusak 8.7pljusak 03:36 1016.6 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 2.4

Szolnok

85 07:35 -4.5 pljusak -4.6pljusak 07:20 -3.2pljusak 00:05 WSW 1.4pljusak 3.1pljusak 01:05 1095.0 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 13.0

Becsehely

158 07:35 -3.5 pljusak -3.5pljusak 07:35 -3.1pljusak 00:04 ESE 0.0pljusak 1.1pljusak 01:34 1012.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 0.3

Pécs

152 07:35 -3.6 pljusak -3.6pljusak 07:35 -3.3pljusak 06:50 SE 0.0pljusak 0.3pljusak 01:50 1029.0 pljusak 89 0.0 0.0pljusak 10.5

Szederkeny

117 07:30 -3.7 pljusak -3.8pljusak 06:15 -3.4pljusak 00:00 NW 0.8pljusak 3.3pljusak 07:00 1015.0 pljusak 87 0.0 0.0pljusak 14.1
Srbijapljusakpljusak
Termin Temperatura Vjetar Tlak Vlaga Oborine
Mjesto MNV Sat °C min. u maks. u smjer m/s maks. u hPa % 1 sat danas mjesec

Sombor

88 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 04:00 -3.0pljusak 00:00 SW 2.0pljusak 4.0pljusak 02:00 1006.1 pljusak 100 - -pljusak -

Subotica

118 07:35 -4.1 pljusak -4.3pljusak 04:05 -3.6pljusak 00:20 WNW 1.5pljusak 3.6pljusak 03:35 1003.4 pljusak 92 0.0 0.2pljusak 10.1

Palić

98 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 00:00 -3.0pljusak 01:00 WSW 4.0pljusak 4.0pljusak 07:00 1004.2 pljusak 93 - -pljusak -

Kikinda

81 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 07:00 -4.0pljusak 07:00 SW 2.0pljusak 2.0pljusak 07:00 1006.6 pljusak 93 - -pljusak -

Novi Sad

84 07:00 -4.0 pljusak -5.0pljusak 00:00 -3.0pljusak 02:00 W 3.0pljusak 5.0pljusak 04:00 1006.6 pljusak 93 - -pljusak -

Zrenjanin

80 07:00 -5.0 pljusak -5.0pljusak 07:00 -5.0pljusak 07:00 WSW 1.0pljusak 1.0pljusak 07:00 1006.5 pljusak 100 - -pljusak -

Banatski Karlovac

100 07:00 -5.0 pljusak -8.0pljusak 00:00 -4.0pljusak 02:00 SW 1.0pljusak 3.0pljusak 03:00 1006.4 pljusak 100 - -pljusak -

Vršac

90 07:37 -4.2 pljusak -4.8pljusak 01:37 -4.1pljusak 04:08 S 0.3pljusak 1.6pljusak 03:06 1016.8 pljusak 84 0.0 0.0pljusak 51.5

Ravnje

78 07:36 -2.9 pljusak -2.9pljusak 07:20 -2.1pljusak 00:20 N 2.6pljusak 5.1pljusak 00:20 1007.1 pljusak 81 0.0 0.0pljusak 25.8

Sremska Mitrovica

82 07:00 -3.0 pljusak -5.0pljusak 00:00 -3.0pljusak 02:00 W 2.0pljusak 4.0pljusak 04:00 1007.3 pljusak 93 - -pljusak -

Inđija

112 07:36 -3.6 pljusak -4.7pljusak 00:21 -3.2pljusak 05:06 WSW 1.0pljusak 2.6pljusak 02:20 1003.6 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 19.3

Batajnica

81 07:30 -4.0 pljusak -6.0pljusak 01:00 -3.0pljusak 05:30 WSW 2.7pljusak 3.1pljusak 06:30 1017.0 pljusak 100 - -pljusak -

Pančevo, Strelište

77 07:36 -3.5 pljusak -4.9pljusak 00:05 -3.5pljusak 01:05 WSW 0.0pljusak 1.5pljusak 02:35 1017.8 pljusak 93 0.0 0.0pljusak 59.3

Surčin

98 07:30 -4.0 pljusak -4.0pljusak 00:00 -3.0pljusak 04:30 W 3.6pljusak 4.5pljusak 00:00 1017.0 pljusak 100 - -pljusak -

Beograd, Vračar

132 07:00 -4.0 pljusak -4.0pljusak 02:00 -3.0pljusak 00:00 W 2.0pljusak 2.0pljusak 00:00 1001.1 pljusak 93 - -pljusak -

Beograd, Karaburma

131 07:35 -3.7 pljusak -4.2pljusak 03:50 -2.7pljusak 00:05 SW 2.6pljusak 4.1pljusak 00:05 1018.1 pljusak 84 0.0 1.2pljusak 67.0

Plavinci

175 07:30 -3.8 pljusak -4.3pljusak 02:30 -3.5pljusak 01:15 N 0.0pljusak 0.0pljusak 01:15 1017.0 pljusak 92 0.0 0.0pljusak 39.3

Loznica

121 07:00 -3.0 pljusak -3.0pljusak 02:00 -2.0pljusak 00:00 W 1.0pljusak 2.0pljusak 00:00 1002.7 pljusak 86 - -pljusak -

Smederevska Palanka

121 07:00 -5.0 pljusak -8.0pljusak 00:00 -5.0pljusak 07:00 N 0.0pljusak 1.0pljusak 00:00 1003.0 pljusak 93 - -pljusak -

Veliko Gradište

82 07:00 -6.0 pljusak -8.0pljusak 00:00 -6.0pljusak 05:00 E 1.0pljusak 1.0pljusak 00:00 1007.2 pljusak 93 - -pljusak -

Užice, Ponikve

908 07:30 -11.0 pljusak -11.0pljusak 07:00 -9.0pljusak 00:00 N 0.9pljusak 4.5pljusak 02:00 1011.0 pljusak 92 - -pljusak -

Požega

310 07:00 -8.0 pljusak -8.0pljusak 07:00 -6.0pljusak 00:00 N 0.0pljusak 1.0pljusak 02:00 979.7 pljusak 93 - -pljusak -

Čigota

1399 07:38 -13.1 pljusak -13.5pljusak 06:18 -12.4pljusak 00:07 SSW 0.0pljusak 0.0pljusak 00:02 998.5 pljusak 85 0.0 -pljusak 0.0

Zlatibor

1028 07:00 -12.0 pljusak -12.0pljusak 07:00 -10.0pljusak 00:00 W 2.0pljusak 3.0pljusak 03:00 894.6 pljusak 85 - -pljusak -

Lađevci

207 07:30 -8.0 pljusak -8.0pljusak 06:30 -4.0pljusak 00:00 N 0.0pljusak 2.2pljusak 00:30 1017.0 pljusak 100 - -pljusak -

Kragujevac, RHMZ

185 07:00 -5.0 pljusak -8.0pljusak 00:00 -4.0pljusak 06:00 NW 1.0pljusak 2.0pljusak 04:00 995.9 pljusak 100 - -pljusak -

Ćuprija

123 07:00 -6.0 pljusak -8.0pljusak 00:00 -6.0pljusak 03:00 N 0.0pljusak 1.0pljusak 04:00 1003.2 pljusak 93 - -pljusak -

Paraćin

128 07:35 -5.6 pljusak -5.9pljusak 03:07 -5.2pljusak 01:35 SE 0.5pljusak 2.1pljusak 02:51 1017.5 pljusak 88 0.0 0.0pljusak 54.5

Crni Vrh

1037 07:00 -11.0 pljusak -12.0pljusak 00:00 -11.0pljusak 06:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 00:00 891.0 pljusak 85 - -pljusak -

Kruševac

166 07:00 -5.0 pljusak -5.0pljusak 07:00 -5.0pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 997.3 pljusak 93 - -pljusak -

Sjenica

1038 07:00 -14.0 pljusak -14.0pljusak 07:00 -10.0pljusak 01:00 E 1.0pljusak 4.0pljusak 01:00 893.0 pljusak 92 - -pljusak -

Kuršumlija

365 07:00 -8.0 pljusak -8.0pljusak 07:00 -6.0pljusak 02:00 SW 1.0pljusak 2.0pljusak 00:00 970.7 pljusak 100 - -pljusak -

Niš, aerodrom

195 07:30 -6.0 pljusak -7.0pljusak 01:00 -5.0pljusak 02:30 E 0.9pljusak 3.6pljusak 02:00 1017.0 pljusak 93 - -pljusak -

Niš

202 07:00 -6.0 pljusak -7.0pljusak 01:00 -5.0pljusak 00:00 ENE 1.0pljusak 1.0pljusak 00:00 993.0 pljusak 93 - -pljusak -

Leskovac

230 07:00 -5.0 pljusak -6.0pljusak 01:00 -5.0pljusak 00:00 N 0.0pljusak 1.0pljusak 00:00 989.4 pljusak 93 - -pljusak -

Negotin

42 07:00 -5.0 pljusak -5.0pljusak 01:00 -4.0pljusak 00:00 N 1.0pljusak 3.0pljusak 00:00 1011.7 pljusak 74 - -pljusak -

Zaječar

144 07:00 -8.0 pljusak -13.0pljusak 04:00 -8.0pljusak 07:00 S 1.0pljusak 1.0pljusak 00:00 1000.0 pljusak 86 - -pljusak -

Sokobanja

334 07:36 -10.0 pljusak -11.1pljusak 02:06 -9.6pljusak 00:05 NNE 0.5pljusak 1.0pljusak 02:51 1005.2 pljusak 83 0.0 0.0pljusak 45.6

Knjaževac

219 07:40 -8.7 pljusak -11.7pljusak 02:55 -8.5pljusak 07:10 W 1.0pljusak 1.4pljusak 06:55 1018.4 pljusak 91 0.0 0.0pljusak 75.9

Babin Zub

1575 07:35 -14.9 pljusak -16.1pljusak 03:35 -14.9pljusak 07:35 SSE 0.0pljusak 0.0pljusak 00:05 1019.0 pljusak 90 0.0 0.0pljusak 0.0

Dimitrovgrad

450 07:00 -11.0 pljusak -11.0pljusak 03:00 -8.0pljusak 02:00 S 2.0pljusak 2.0pljusak 02:00 962.8 pljusak 85 - -pljusak -

Vranje

432 07:00 -6.0 pljusak -6.0pljusak 07:00 -6.0pljusak 07:00 N 0.0pljusak 0.0pljusak 07:00 964.8 pljusak 86 - -pljusak -


minus